Navorsing

Navorsing aansoekvorm:

AANSOEK OM FINANSIËLE BYSTAND VIR NAVORSING WAT LEI TOT ‘N AKADEMIESE PUBLIKASIE IN AFRIKAANS

Datum van aansoek:

Aansoeker(s) – Verskaf 'n kort CV met die vermelding van publikasies:

Gee 'n kort sistematiese uiteensetting (500 woorde) van die aard van die navorsing/projek wat onderneem word:

Titel:

Navorsingsvraag/Tema:

Kort uiteensetting van die verloop van die navorsing en die verwagte uitkoms:

Verwagte duur van navorsing met vermelding van aanvang en voltooiingsdatum:

Indien van toepassing: Onder watter instelling se vaandel word die navorsing onderneem:

Verskaf die volgende dokumentasie:

Laai die begroting (Koste wat aangegaan word om die navorsing te onderneem, kom vir befondsing in aanmerking) hier op:

Laai 'n Aanbeveling van 'n nie-betrokke deskundige op die terrein van die navorsing hier op:

Kontakbesonderhede van aansoeker(s):

Opmerkings:

Bankbesonderhede:

Tik hierdie kode in:

captcha