Projekte

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde en wetenskap het, met behulp van hulle onderwysers te identifiseer. Klik hier vir meer inligting.

Klik hier om die verslag van die afgelope jaar se aktiwiteite te lees. 

 

POORT-skryfkompetisie

Die POORT-skryfkompetisie vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag! Dit is ’n projek van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, en het ten doel om skeppende skryftalent in Afrikaans onder hoërskoolleerders te ontdek, aan te moedig en sodanige kreatiwiteit uiteindelik te waardeer en aan ’n groter gehoor bloot te stel. Lees meer.

 

Beurse

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf. Die Akademie het vir die 2017-studiejaar oor die R6 m se aansoeke ontvang waarvan 73 beurse toegeken is, wat die bewys is dat daar ’n behoefte is vir studente om in hul moedertaal te studeer.

Klik hier vir meer besonderhede.

Klik hier om aansoek te doen.

 

Navorsing en Publikasies

In ’n trotse tradisie van meer as ’n eeu steun die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die publikasie van Afrikaanse boeke, veral in die akademiese omgewing. Finansiële steun vir Afrikaanse akademiese publikasies en vir navorsing wat tot sulke publikasies lei, is hiervoor beskikbaar.

Aansoeke word op ’n gereelde basis vir goedkeuring oorweeg. Klik hier vir die aansoekvorms. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za.

 

Plakkate vir Skole

Volkleur A2-Plakkate van Afrikaanse Skrywers en Digters.
Die Akademie bied plakkate aan van verskeie skrywers en digters wat deurlopend gepubliseer word, daarom bied die Akademie dit aan u skool.

Klik hier vir meer inligting.

Klik hier om ’n bestelling te plaas.

 

Frans Oerder Kunswerkkatalogus

Klik hier vir die Frans Oerder Kunswerkkatalogus.