Projekte

Wiskunde-in-Aksie

Wiskunde-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers te identifiseer. Lees meer.

 

POORT-skryfkompetisie

Die POORT-skryfkompetisie vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag! Dit is ’n projek van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, en het ten doel om skeppende skryftalent in Afrikaans onder hoërskoolleerders te ontdek, aan te moedig en sodanige kreatiwiteit uiteindelik te waardeer en aan ’n groter gehoor bloot te stel. Lees meer.

 

Beurse

Ruim finansiële steun vir Magister-/Doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte/verhandelinge in Afrikaans wil skryf! Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vir 2017 ’n beperkte aantal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans IN ENIGE STUDIERIGTING. Klik hier vir meer inligting.

Let wel: Die aansoeke vir 2016 is reeds gesluit. Besoek gerus die webblad volgende jaar wanneer die nuwe rondte begin.

 

Terminologieprojek

Meer inligting volg later.

 

Boeke in Afrikaans

Die SA Akademie bied finansiële bystand vir die publikasie van Afrikaanse boeke. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za.

Aansoeke word elke laaste Maandag van ’n maand vir goedkeuring oorweg. Klik hier vir die aansoekvorms.

 

IVA

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) is ’n internasionale netwerk ter bevordering van wêreldwye skakeling van sake wat Afrikaans raak. Die Afrikaanse Taalraad (ATR) sal IVA voortaan namens die SA Akademie hanteer.

Klik hier vir die IVA tuisblad.
Klik hier vir die ATR tuisblad.

 

Plakkate vir Skole

Meer inligting volg later.