Simposia

JAARVERGADERING EN JAARLIKSE ALGEMENE SIMPOSIUM

Donderdag 28 en Vrydag 29 September 2017

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se jaarvergadering en jaarlikse simposium vind vanjaar op 28 en 29 September in Pretoria plaas.

OORKOEPELENDE TEMA:

‘n Wêreld tussen globalisme en nasionalisme: die uitwerking van wêreldtendense op SA

Akademielede en/of belangstellendes wat ‘n bydrae (maksimaal 25 minute) wil lewer, word hartlik uitgenooi om ‘n voorlegging te doen wat aansluit by die oorkoepelende tema. ‘n Opsomming van ongeveer 350 woorde van u beplande referaat word gevra. U voorlegging moet vergesel gaan van ‘n kort CV (twee of drie paragrawe in prosastyl). Verskaf ook asseblief u volle name, van, titel, adres, e-posadres, landlyn- en selfoonnommer.

Voorbeelde van moontlike referate: Die swaai na politieke konserwatisme; energieproduksie; waterbeskikbaarheid; grootskaalse migrasie; die verhouding tussen wêreld- en nasionale letterkundes; moedertaalonderrig; taal van wetenskaplike kommunikasie; gebruik van tegnologie in die onderwys; voedselveiligheid/-gesondheid; veroudering van bevolkings.

‘n Keurkomitee sal finaal oor elke voorlegging besluit. Omdat ruimte op die program beperk is, sal keuring by ‘n ooraanbod moet plaasvind.

Voorleggings moet voor 14 Junie 2017 aan Linda Brink gestuur word by linda@akademie.co.za of gefaks word na 012 329 0293. Versoeke om bepaalde plasings (tydsgewys) op die program kan ongelukkig nie oorweeg word nie.

Die voorlopige program lyk soos volg:

Donderdag 28 September
08:30 – 10:00 Algemene Jaarvergadering
10:00 – 10:30 Tee/koffie/verversings
10:30 – 12:30 Referate
12:30 – 13:30 Middagete
13:30 – 15:00 Referate
15:00 – 15:30 Tee/koffie/verversings
15:30 – 18:00 Referate
18:00 – 19:00 Skemeronthaal
19:00 – Openingsplegtigheid: Voorsittersrede, Referaat: Gasspreker

Vrydag 29 September
08:30 – 10:00 Referate (vervolg)
10:00 – 10:30 Tee/koffie/verversings
10:30 – 12:45 Referate
12:45 – 13:00 Afsluiting
13:00 – 14:00 Middagete

Vrydagaand 29 September
19:00 – 21:30 Bekroningsplegtigheid en onthaal: Atterbury-Teater, Lynnwoodbrug, Pretoria