Simposia

‘n Hartlike uitnodiging aan alle lede en belangstellendes na die jaarlikse algemene simposium en bekroningsplegtigheid van die SA Akademie

Die jaarlikse Simposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vind vanjaar op Donderdag 20 en Vrydag 21 September 2018 plaas. Dit word gehou by die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS), Maraisstraat 10, Stellenbosch. Die bekroningsgeleentheid vind plaas in die HB Thomteater, Victoriastraat 15, Stellenbosch.

Donderdag 20 September 2018 (STIAS)

Registrasie: Vanaf 08:00
Algemene Jaarvergadering: 08:15 tot 09:45
Simposium: 10:15 tot 18:00.
Skemeronthaal: 18:00 tot 19:00.
Openingsplegtigheid: 19:00 tot 21:00.

Vrydag 21 September 2018 (STIAS)

Simposium (vervolg): 08:00 tot 15:30.
Bekroningsplegtigheid: 19:00. (HB Thom Teater, Victoriastraat 15, Stellenbosch)

Die tema vir vanjaar se simposium is:
Uitdagings en oplossings binne die wetenskap, die kunste en die Afrikaanse taal

Registrasiegelde:

Koste vir die twee dae: Donderdag en Vrydag:
Lede: R400; Nielede: R450: Gades: R300
Koste per dag: Donderdag of Vrydag:
Lede: R200; Nielede: R225: Gades: R150

Bogenoemde tariewe sluit alle verversings, middagetes vir die twee dae en ‘n skemeronthaal voor die openingsplegtigheid in.

 • Die bekroningsplegtigheid en onthaal is gratis.

‘n Inskrywingsvorm word hiermee saamgestuur. Vul asseblief in en stuur voor of op 31 Augustus 2018 aan Linda Brink: linda@akademie.co.za.

Let asseblief daarop dat u betyds vir die simposium moet inskryf sodat daar oral voorsiening vir u gemaak kan word.


Sprekers:

 • Alana Bailey, Uitvoerende Hoof, Kraal Uitgewers: Die stand van Suid-Afrikaanse taalregte in Suid-Afrikaanse tersiêre onderrig in 2018.
 • Dr. Maylene Basson, Sr. Onderwyskundige, Kaapse Wynland Onderwysdistrik, Wes-Kaap: Uitdagings en oplossings ten opsigte van die onderrig van niemoedertaalsprekers in Afrikaans huistaal-klasse.
 • Hanneri Borstlap en prof. Melville Saayman, TREES, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus: Van kryte tot verfdoek: kunstefeeste en die bevordering van kinderkuns.
 • Prof. Lucius Botes, Skool vir Openbare Bestuur, Regeerkunde en Openbare Beleid, Universiteit van Johannesburg en dr. Sethulego Matebesi, Departement Sosiologie, Universiteit van die Vrystaat: Die landskap en dinamika van gemeenskapsproteste in Suid-Afrika.
 • Annemarie Carelsen, Museumkundige: Die stand van museums in Suid-Afrika.
 • Annelise de Vries, Taalbeplanningskoördineerder, AfriForum: Prokureurs se ervaringe oor taalaangeleenthede in die Suid-Afrikaanse regstelsel.
 • Prof. Jacques du Plessis, School of Information Studies, University of Wisconsin- Milwaukee, VSA: ‘n Herbesinning oor leierskap in wisselvallige toestande.
 • Dr. Franҫois Durand, Dept. Dierkunde, UJ: Die oorlewing van Afrikaans in die Biologiese Wetenskappe.
 • Prof. Michael le Cordeur, Dept. Kurrikulumstudie, Fakulteit Opvoedkunde, US: Word moedertaalonderrig gebruik om teen kinders te diskrimineer? Argumente oor waarom moedertaalonderrig groot uitdagtings in die gesig staar in Suid-Afrika.
 • Andrea Lombard, Dept. Geografie, Unisa: Grootskaalse hernieubare energie infrastruktuurontwikkeling en sosio-ekonomiese aanpasbaarheid.
 • Prof. George Lotter, Dept. Praktiese Teologie, NWU: Volgehoue leer en studie na aftrede.
 • Cerneels Lourens, Prokureur, Brits: Taalgeregtigheid binne ‘n veeltalige grondwetlike bestel en die uitdaging vir Afrikaans.
 • Prof. Nico Luwes, Dept. Drama en Teaterkuns, UV: Die dilemma van die professionele teaterkunstenaar (1996‒2018).
 • Paul Maritz, Fakulteit Teologie, NWU: Sosiale media en die effektiewe aanwending daarvan as antwoord op die tekort aan ervaring wat universiteitsverlaters ervaar.
 • Prof. Kobus Mentz, Skool vir Professionele Studies in Onderwys, Fakulteit Opvoedkunde, NWU: Professionele leierskapopleiding vir skoolhoofde: waar staan Suid-Afrika?
 • Prof. Marius Nel, Fakulteit Teologie, NWU: Taal as verdelende faktor.
 • Prof. Bert Olivier, Buitengewone professor in Filosofie, Universiteit van die Vrystaat: Wat is meer fundamenteel – Ekologie of (mensgesentreerde) ekonomie?
 • Dr. Shana Ponelis, Skool vir Inligtingstudies, Universiteit van Wisconsin-Milwaukee, VSA: Die Suid-Afrikaanse diaspora: geleenthede en uitdagings vir hoër onderwys met spesifieke verwysing na inligtings- en kommunikasietegnologie.
 • Dr. Lindiwe Tshuma, African Institute of Mathematical Sciences Schools Enrichment Centre, Muizenberg: Intermediate Phase Mathematics Teachers’ Linguistic Competencies in the Language of Learning and Teaching: The Eastern Cape Province.
 • Carina van der Walt, Skrywer en digter, Tilburg, Nederland: Strijdom van der Merwe se Landkuns in die lig van Susan Sontag se kritiese beskouing in haar essaybundel Against Interpretation.
 • Prof. Kobus van der Walt en G. Viljoen, NWU: Suid-Afrika se waterkrisis – ‘n Regsperspektief.
 • Dr. Christa van Staden, Navorsingsgenoot, Eenheid vir Taalfassilitering en Bemagtiging, UV: ‘n E-praktyknetwerk vir Afrikaanssprekende onderwysers.
 • Prof. Pieter Verster, Dept. Sendingwetenskap, Fakulteit Teologie, UV: Uitdagings ten opsigte van taaldiversiteit in kerke.
 • Prof. Suzette Viviers en prof. Edwin Theron, Dept. Ondernemingsbestuur, US: Vertroueskending in die finansiële dienstesektor: die spesiale geval van Futuregrowth Batebestuurders.
 • Prof. C.C. Wolhuter, Dept. Vergelykende en Internasionale Opvoedkunde, NWU: China se universiteite van Nasionale Minderhede as aanskouingsles vir Suid-Afrika.

Vrydagaand 21 September 2018 om 19:00

Bekroningsplegtigheid en onthaal
HB Thomteater, Victoriastraat 15, Stellenbosch
Dit is ‘n feestelike geleentheid waar pryse van die Akademie oorhandig word.
U is gaste van die Akademie

Pryswenners wat in Stellenbosch pryse ontvang:

 • Dr. Katie S. Lennard en mede-outeurs: Douw Greeffprys.
 • Prof. Albert Troskie: Erepenning van die SA Akademie.
 • Johan van Lill: Erepenning vir radiohoorbeelde in Afrikaans.
 • Prof. Lizette Joubert: Erepenning van die SA Akademie se Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie.
 • Schalk C. Nolte en Dewald de R. Nolte: Christo Wiesemedalje vir ‘n opkomende entrepreneur.
 • Kobus Geldenhuys: Elsabe Steenbergprys vir vertaalde kinder- en jeugliteratuur in Afrikaans.
 • Jaco Jacobs: Tienie Hollowaymedalje vir kleuterliteratuur.
 • Christiaan Olwagen: Deleen Bekkerprys vir die beste rolprentdraaiboek in Afrikaans.
 • Martie Retief Meiring: Markus Viljoenmedalje vir joernalistieke prestasie.
 • Prof. Leonie Stander: Toon van den Heeverprys vir regswetenskap.
 • Peter Guy: Huberte Rupertprys vir klassieke musiek.
 • Prof. Marlene van Niekerk: C.L. Engelbrechtprys vir letterkunde.
 • Prof. Ernst Kotzé: Besondere Erepenning van die SA Akademie.
 • Prof. Emilevan Zyl: Havengaprys vir lewenswetenskappe.
 • Prof. Herman Wasserman: Stalsprys vir kommunikasiekunde en joernalistiek.
 • Prof. Ben Herbst: Havengaprys vir fisiese wetenskappe.
 • Prof. Linda Richter: Stalsprys vir sielkunde.
 • Pieter-Dirk Uys: Hertzogprys vir drama.

Klik hier vir die Inskrywingsvorm

Klik hier vir ‘n lys van moontlike verblyfplekke