Beurse

Let wel: Die aansoeke vir 2017 studiejaar het reeds gesluit. Hou gerus die webblad dop vanaf Mei 2017 wanneer daar weer vir die 2018 studiejaar aansoek gedoen kan word.

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf. Die Akademie het vir die 2017-studiejaar oor die R6 m se aansoeke ontvang waarvan 73 beurse toegeken is, wat die bewys is dat daar ‘n behoefte is vir studente om in hul moedertaal te studeer.

Klik hier vir meer besonderhede.

Klik hier vir die bekendstellingsbrief. 


Ontmoet die SA Akademie se eerste beurskandidate.

Enkele studente moet nog egter bevestig of hul die beurs gaan aanvaar. Lees meer hier.


Meer inligting kan by Melanie Rens by beurse@akademie.co.za of tel. 086-133-3786 verkry word.