Beurse

Let wel: Die aansoeke vir 2016 is reeds gesluit. Besoek gerus die webblad volgende jaar wanneer die nuwe rondte begin.

Ruim finansiële steun vir Magister-/Doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte/verhandelinge in Afrikaans wil skryf! Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vir 2017 ’n beperkte aantal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans IN ENIGE STUDIERIGTING.

Klik hier vir meer besonderhede.

Klik hier vir die bekendstellingsbrief. 


Ontmoet die SA Akademie se eerste beurskandidate.

Enkele studente moet nog egter bevestig of hul die beurs gaan aanvaar. Lees meer hier.


Meer inligting kan by Melanie Rens by beurse@akademie.co.za of tel. 086-133-3786 verkry word.