Publikasies Aansoekvorm

BESKERMING EN BEVORDERING VAN HOËR FUNKSIES
VAN AFRIKAANS

AANSOEK OM FINANSIËLE BYSTAND VIR AFRIKAANSE AKADEMIESE WERKE IN EN OOR AFRIKAANS

  Datum van aansoek:

  Titel van publikasie/werk:

  Wat is die aard van die werk/publikasie (Merk die toepaslike blokkie):
  Afrikaanse handboek/BoekHerdrukVakwoordeboekTerminologielysArtikelreeks met 'n tema

  Ander: (Gee toeligting)

  Kort opsomming van die betrokke publikasie:

  Inhoudsopgawe:

  Aantal bladsye:

  Wie is die teikenpubliek van die publikasie? (Merk die toepaslike blokkie)
  StudenteAkademiciAlgemene publiek

  Ander: (Gee toeligting)

  Wat is die oplaag van die publikasie?:

  Beoogde publikasiedatum:

  Skrywer(s) – Heg 'n kort CV aan:

  Naam van uitgewer:

  Adres van uitgewer:

  Besonderhede van kontakpersoon by uitgewer (Naam, e-posadres en telefoonnommer):

  Verskaf asseblief die volgende dokumente:

  Laai die kwotasie vir die druk en uitgee van die publikasie hier op:

  Laai twee verslae van die onafhanklike keurders wat kenners is op die terrein van die
  publikasie hier op:

  Laai die begroting (Vermeld finansiële steun van ander borge) hier op:

  Enige ander opmerkings:

  Bankbesonderhede:

  Tik hierdie kode in:

  captcha