Uitnodiging: Artikels vir Die SATNT

Posted on

Uitnodiging: Artikels vir Die SA Tydskrif vir Natuurwetenskappe en Tegnologie: SATNT Tema: Die Aard van Wetenskap en Wetenskaplike Ondersoek Sperdatum vir aanlynvoorlegging: 30 April 2017 Gasredakteurs: Prof. W. J. Fraser (UP), Prof. A. Hattingh (UK) en Dr. E. Gaigher (UP)   Die Aard van Wetenskap en Wetenskaplike Ondersoek Die praktiese implementering (praktykwording) van wetenskaplike ondersoek […]

Spesiale uitgawe van Tydskrif vir Geesteswetenskappe: AWS

Posted on

In 2017 herdenk die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die eeufees van die heel eerste Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) van 1917. Daar word beoog om ter herdenking van hierdie besondere gebeure ’n spesiale uitgawe van Tydskrif vir Geesteswetenskappe te laat verskyn. Omdat die Letterkundekommissie ook een van die heel oudstes is van die Akademie, sal hierdie spesiale […]

Jan H Maraisprys

Posted on

Die Jan H Marais prys is tydens ‘n spoggeleentheid toegeken aan prof. Hermann Giliomee (sien onder).           Die historikus prof. Hermann Giliomee is die eerste ontvanger van die Jan H. Maraisprys wat oorhandig is op ’n spoggeleentheid by die Universiteit Stellenbosch. Die prys, wat deur die Het Jan Marais Nationale Fonds, […]

Studentesimposium

Posted on

Die Studentesimposium wat jaarliks natuurwetenskapstudente van oor die hele land lok, word op 27 en 28 Oktober 2016 gehou. Die gasheer is die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Vir meer inligting besoek www.studentesimposium.org

Sooispit 2015

Posted on

Op 11 Junie 2015 is die sooispitseremonie gehou op die terrein van die Engelenburghuis, en die eerste sooi vir die nuwe kantoorgebou is in die koue gespit! Teenwoordig was die Akademieraadslede asook die personeel, argitek en museumkundige. (Hoof foto: Agterste ry: Mnr Rudolph Botha, mnr Francois van der Merwe, (argitek) proff Oppel Greeff, Hennie van […]

TT Cloete

Posted on

  Met die digter praat bevat artikels en gedigte oor die wetenskaplike en poëtiese nalatenskap van T T Cloete. Die titel van hierdie versamelingsbundel resoneer met die titel van een van Cloete se tien digbundels, naamlik Met die aarde praat (Cloete 1992). Die titel weerspieël ook verskillende, en inderdaad soms uiteenlopende, sienings van hoe Cloete […]