Nuusbrief Augustus 2017

Geagte Akademielede Hierdie voorwoord tot die Nuusbrief is die laaste een wat ek in my voorsitterstermyn behartig – my ampstermyn strek tot 28 September 2017.   Lees die volledige Augustus 2017 nuusbrief hier.