Nuusbrief April 2017

Geagte Akademielede Die Jan H. Maraisprys vir ‘n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal is vanjaar aan proff. Jan van der Watt en Jaap Steyn gesamentlik toegeken.   Lees die volledige April 2017 nuusbrief hier.