Onderhoud met prof. Gerhard van Huyssteen

Professor Gerhard van Huyssteen is die nuwe voorsitter van die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.