Nuus

Nasionale POORT-Skryfkompetisie 2018

 • Nasionale Prosa- en Poësiewenners: R5 000,00 elk as prysgeld;
 • Tien beste skrywers landwyd word na ‘n Skrywer-Slypskool by die Universiteit van die Vrystaat in die Julievakansie genooi (geborg deur die SA Akademie vir verblyf en Slypskoolkoste asook ‘n persentasie van die reiskoste);
 • ‘n Groot aantal leerders se skryfwerk word na keuring in die POORTpublikasie 2018 opgeneem.

Sluitingsdatum vir inskrywings: 20 Februarie 2018.

Die Poort-Skryfkompetisie is ‘n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat ten doel het om skeppende skryftalent in Afrikaans by hoërskoolleerders aan te moedig en sodanige kreatiwiteit uiteindelik te waardeer en aan ‘n groter gehoor bloot te stel. Hierdie kompetisie vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag! Die kompetisie skep ‘n forum om leerders wat oor skryfpotensiaal beskik te identifiseer en aan hulle blootstelling te gee deur middel van die Poort-publikasie wat jaarliks verskyn met gekeurde werk in die genres prosa en poësie.

Skole se graad 10-, 11- en 12-leerders oor die hele RSA en Namibië word uitgenooi om deel te neem. Uit elke skool word daar tot 25 kreatiewe bydraes gekeur en na die SA Akademie gestuur vir evaluering deur ‘n keurderpaneel van vier kundige keurders. Die SA Akademie moedig alle leerders met skryftalent aan om deel te neem aan die gulde geleentheid.

Uit die Skryfkompetisie se aangewese talent word daar sedert 2012 ook 10 toppresteerders per genre deur die keurders aangewys en gedeeltelik geborg. Hierdie tien potensiële skrywers word dan deur die SA Akademie genooi om aan die Universiteit van die Vrystaat gedurende die Julie-skoolvakansie ‘n Skrywerslypskool by te woon.

Kundige en bekende skrywers en uitgewers “slyp” hulle om nog beter skryfwerk te lewer. By voorbaat baie dankie vir u motivering as Afrikaans-leerkrag om talentvolle leerderskrywers aan te spoor om aan dié gesogte Poort-Skryfkompetisie deel te neem. Met u entoesiasme in die klaskamer oor wydlopende skryftemas, weet u self uit ervaring, kan baie van u leerders tot kreatiewe opstelle en poësie aangespoor word.

Klik hier vir die kompetisiereëls sowel as die Inskrywingsvorm.

Klik hier vir die reklame vir die skool se kennisgewingborde.

 

Voltooi asseblief die amptelike inskrywingsvorm noukeurig, duidelik leesbaar en volledig:

 • Die skoolhoof se titel, naam en van moet ingevul word én die hoof moet die inskrywingsvorm onderteken.
 • Die aantal bydraes wat ingestuur kan word, word tot 25 per skool beperk.
 • Inskrywingsgeld van R30 per bydrae word gehef en moet die inskrywings vergesel.
 • Betalingsbewyse MOET duidelik gemerk word ten opsigte van watter skool se inbetaling dit is en moet per e-pos gestuur word na Finansies@akademie.co.za.
 • Die SA Akademie se bankbesonderhede is soos volg:

Rekeninghouer: S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns ABSA, Brooklyn –
Rekeningnommer: 610 810 004
Takkode: 632 005 – Tjekrekening
Verwysing: U skool se naam en Poort 2018

 • Deelnemers doen afstand van hul outeursreg ten opsigte van ‘n eenmalige publikasie in POORT 2018.
 • Die besluit oor wat die beste bydraes is en wie die genrewenners is, berus by die keurpaneel. Dié bydraes word in Poort gepubliseer. Geen briefwisseling sal daaroor gevoer word nie.
 • Stuur die bydraes vir die wedstryd asseblief per e-pos in Word-formaat.
 • Indien daar enige onduidelikheid is, kontak die Akademiekantoor by tel. 086-133-3786 of e-pos akademie@akademie.co.za.

Die Akademie sien uit na u skool se deelname aan die Poort-Skryfkompetisie.