Sooispit 2015

Op 11 Junie 2015 is die sooispitseremonie gehou op die terrein van die Engelenburghuis, en die eerste sooi vir die nuwe kantoorgebou is in die koue gespit! Teenwoordig was die Akademieraadslede asook die personeel, argitek en museumkundige.

(Hoof foto: Agterste ry: Mnr Rudolph Botha, mnr Francois van der Merwe, (argitek) proff Oppel Greeff, Hennie van Coller, Kobus Eloff, Ewert Kleynhans en dr Cassie Carstens.

Voor: Prof Japie Engelbrecht, dr Dionē Prinsloo, (HUB) proff Wessel Pienaar, Irma Eloff, Andries Stulting en Fransjohan Pretorius.)