Spitsberaad Registrasie Vorm

  Naam en Van

  E-pos Adres

  Selfoon:

  Aantal persone:

  Name van persone wat gaan bywoon:

  captcha

   

  Bankbesonderhede:

  Rekeninghouer : SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
  Bank: ABSA, Brooklyn
  Takkode :632-005
  Tjekrekeningnr: 610 810 004

  Verwysing: Voorletter en van + Spitsberaad

  (Faks/e-pos asb. bewys van betaling aan: 012 329 0293 of melanie@akademie.co.za)