Studentesimposium

Die Studentesimposium wat jaarliks natuurwetenskapstudente van oor die hele land lok, word op 27 en 28 Oktober 2016 gehou. Die gasheer is die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Vir meer inligting besoek www.studentesimposium.org