TT Cloete

 

Met die digter praat bevat artikels en gedigte oor die wetenskaplike en poëtiese nalatenskap van T T Cloete. Die titel van hierdie versamelingsbundel resoneer met die titel van een van Cloete se tien digbundels, naamlik Met die aarde praat (Cloete 1992). Die titel weerspieël ook verskillende, en inderdaad soms uiteenlopende, sienings van hoe Cloete se poësie gelees kan word – op hierdie manier verken die medewerkers aan hierdie bundel, sy dit in artikels of gedigte, maniere waarop daar as ‘t ware “met die digter” déúr sy poësie “gepraat” kan word.

T T Cloete is by twee geleenthede in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe gehuldig – in Desember 2009 op 85-jarige en in Junie 2015 op 91-jarige leeftyd. Waar daar in 2009 reeds sprake is van ’n “magistrale digterskap” (Hein Viljoen), is dit sy “merkwaardige voortgesette produktiwiteit” (Bernard Odendaal) wat in 2015 verdere aandag opeis. Die bydraes wat in hierdie versamelingsbundel ingesluit is, belig uiteenlopende en boeiende aspekte van T T Cloete se digterskap. Die byeenbring van artikels en gedigte in een bundel, ’n saamgestelde huldigingsuitgawe, maak dit makliker toeganklik vir lesers en toekomstige navorsers van Cloete se digterskap.

Om die bundel te bestel, klik hier.