Tuis -Test

Oor Ons

Missie en doelstellings van die SA Akademie
Die missie en algemene doelstellings van die Akademie – soos in sy Akte van Oprigting vasgelê – is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans (primêr binne Suid-Afrika). Voorts behels dit ook die lewering van diens aan die samelewing. Hierdie multidissiplinêre organisasie wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien, streef na uitnemendheid, billikheid, hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes.

Aktiwiteite van die SA Akademie
Binne die raamwerk van sy missie en doelstellings ondersoek  die Akademie voortdurend aktuele sake van openbare belang, neem standpunt daaroor in, en tree ook meermale adviserend, fasiliterend en meningsvormend in sake van nasionale belang op deur direk by die verloop van gebeure betrokke te raak.

Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

JAARLIKSIE ALGEMENE SIMPOSIUM 2021 op 16 September 2021

Tema: Armoede in die Suid-Afrikaanse samelewing
 
Vir die program en meer besonderhede klik hier.
 
Opsommings en kort CV’s van sprekers:
Sessie 1 Teologie – Klik hier
Sessie 2 Onderwys – Klik hier
Sessie 3 Ekonomie; infrastruktuur – Klik hier
Sessie 4 Landbou; ekologie – Klik hier
Sessie 5 Regte; sosiale wetenskappe – Klik hier
Sessie 6 Geskiedenis – Klik hier
Sessie 7 Geskiedenis – Klik hier
Sessie 8 Kunste – Klik hier
Sessie 9 Literatuurwetenskap – Klik hier

Jan H Maraisprys 2022

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns vra nominasies vir die Jan H. Maraisprys vir 2022, die grootste prys in Afrikaans. Hierdie prys gee erkenning vir ’n uitstaande lewenslange bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op ’n hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans. Lees meer.

Jaarverslag 2020

Die SA Akademie se jaarverslag vir 2020 kan hier gelees word.

Beurse en finansiële steun vir navorsing en publikasies

Die SA Akademie bied jaarliks nagraadse beurse aan verdienslike M- en D-studente wat hul studie in enige vakdissipline in Afrikaans wil doen. Stuur e-pos aan beurse@akademie.co.za vir meer inligting. Die Akademie bied ook finansiële steun vir navorsing en vir publikasies in Afrikaans. Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na melanie@akademie.co.za.