Tuis -Test

Oor Ons

Missie en doelstellings van die SA Akademie
Die missie en algemene doelstellings van die Akademie – soos in sy Akte van Oprigting vasgelê – is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans (primêr binne Suid-Afrika). Voorts behels dit ook die lewering van diens aan die samelewing. Hierdie multidissiplinêre organisasie wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien, streef na uitnemendheid, billikheid, hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes.

Aktiwiteite van die SA Akademie
Binne die raamwerk van sy missie en doelstellings ondersoek  die Akademie voortdurend aktuele sake van openbare belang, neem standpunt daaroor in, en tree ook meermale adviserend, fasiliterend en meningsvormend in sake van nasionale belang op deur direk by die verloop van gebeure betrokke te raak.

Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Jaarverslag 2019

Geagte lede van die Akademie,

Dit is vir my ʼn voorreg om in ooreenstemming met paragraaf B.2.2 van die Statuut van die Suid-Afrikaanse Akademie, die verslag van die Raad vir die tydperk Januarie 2019 tot Desember 2019 aan die Algemene Vergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns voor te lê. Lees meer.

STEMBUS (Nuwe Akademieraad 2020 tot 2023)

Die Akademieraad moet vanjaar nuut saamgestel word. Die huidige raad se termyn verstryk op 17 September 2020. Stembus open op Dinsdag 8 September om 08:00 en sluit Donderdag 10 September om 15:00. Lees meer.

Akademiepryse vir 2021

Graag vestig ons u aandag op die Akademiepryse wat in 2021 vir toekenning oorweeg word. Lees meer.

NP Van Wyk Louw-Huldiging 2020

Een van Afrikaans se befaamde skrywers en denkers, NP van Wyk Louw, is vanjaar 50 jaar gelede oorlede. As ’n huldiging aan hierdie besondere kunstenaar en intellektuele reus beplan die Akademie vanjaar ‘n reeks huldigingsbyeenkomste, waarvan die eerste op 18 Junie, sy sterfdag, plaasvind. Lees meer.

SA Akademie se Algemene Simposium

Die SA Akademie se simposium wat op 17 en 18 September in Stellenbosch sou plaasvind, is gekanselleer. Die algemene Jaarvergadering sal waarskynlik virtueel gehou word. Verdere aankondigings in hierdie verband sal later bekendgemaak word.

Akademiepryse vir 2020

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns maak die gesogte Akademiebekronings vir 2020 bekend. Lees meer.

Konferensie 20 April 2020 te Amsterdam

Die SA Akademie se Buitelandse Werkgemeenskap se konferensie wat op Maandag 20 April 2020 in Amsterdam sou plaasvind, is uitgestel tot 16 November 2020.

Kunspraatjies

Prof. Alex Duffey se tweede lesingreeks is uitgestel tot verdere kennisgewing. Klik hier vir die temas van die lesings in die reeks.

Beurse en finansiële steun vir navorsing en publikasies

Die SA Akademie bied jaarliks nagraadse beurse aan verdienslike M- en D-studente wat hul studie in enige vakdissipline in Afrikaans wil doen. Stuur e-pos aan beurse@akademie.co.za vir meer inligting. Die Akademie bied ook finansiële steun vir navorsing en vir publikasies in Afrikaans. Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na melanie@akademie.co.za.