Tuis -Test

Oor Ons

Missie en doelstellings van die SA Akademie
Die missie en algemene doelstellings van die Akademie – soos in sy Akte van Oprigting vasgelê – is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans (primêr binne Suid-Afrika). Voorts behels dit ook die lewering van diens aan die samelewing. Hierdie multidissiplinêre organisasie wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien, streef na uitnemendheid, billikheid, hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes.

Aktiwiteite van die SA Akademie
Binne die raamwerk van sy missie en doelstellings ondersoek  die Akademie voortdurend aktuele sake van openbare belang, neem standpunt daaroor in, en tree ook meermale adviserend, fasiliterend en meningsvormend in sake van nasionale belang op deur direk by die verloop van gebeure betrokke te raak.

Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Geskiedenissimposium

‘n Geskiedenissimposium is op Vrydag 29 2021 aanlyn gehou. Klik hier vir die program en besonderhede van die sprekers.

Jan H Maraisprys 2021

Jan H Maraisprys – Voorstelle vir 2021 word ingewag! Leer meer.

Akademiepryse vir 2021

Graag vestig ons u aandag op die Akademiepryse wat in 2021 vir toekenning oorweeg word. Die sperdatum vir nominasies is verleng tot 10 Februarie 2021. Lees meer.

Jaarverslag 2019

Geagte lede van die Akademie,

Dit is vir my ʼn voorreg om in ooreenstemming met paragraaf B.2.2 van die Statuut van die Suid-Afrikaanse Akademie, die verslag van die Raad vir die tydperk Januarie 2019 tot Desember 2019 aan die Algemene Vergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns voor te lê. Lees meer.

Konferensie 20 April 2020 te Amsterdam

Die SA Akademie se Buitelandse Werkgemeenskap-konferensie wat op 16 November 2020 in Amsterdam sou plaasvind, is onbebaald uitgestel.

Akademiepryse 2020

Die Noordelike Bekroningsplegtigheid en die Suidelike Bekroningsplegtigheid wat op 30 Julie en 10 September 2020 virtueel aangebied is, kan steeds gesien word op die Akademie se Facebookblad onder “Video’s”. Klik hier vir meer besonderhede oor die 2020-pryswenners.

NP Van Wyk Louw-Huldiging 2020

Op 7 Oktober 2020 is ‘n aanlyn seminaar deur die Akademie aangebied met die titel: NP van Wyk Louw 50 jaar na sy dood. Die seminaar is steeds te sien op die Akademie se facebookblad.

Kunspraatjies

Prof. Alex Duffey het reeds twee lesings van sy tweede reeks wat oor Suid-Afrikaanse kuns handel, gelewer. Dit kan gesien word op die Akademie se Facebookblad onder “Video’s”.

Beurse en finansiële steun vir navorsing en publikasies

Die SA Akademie bied jaarliks nagraadse beurse aan verdienslike M- en D-studente wat hul studie in enige vakdissipline in Afrikaans wil doen. Stuur e-pos aan beurse@akademie.co.za vir meer inligting. Die Akademie bied ook finansiële steun vir navorsing en vir publikasies in Afrikaans. Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na melanie@akademie.co.za.