Navorsing

Navorsingsfonds ter ondersteuning van die hoër funksies van Afrikaans.

Die SA Akademie befonds navorsing in enige vakdissipline wat lei tot die voltooiing van ’n manuskrip en uiteindelik tot ’n publikasie in Afrikaans op die ope mark. Voorkeur word verleen aan werk van akademiese aard.

Klik hier vir ons navorsingsooreenkoms.

Klik hier vir die aansoekvorm.