Projekte

POORT-kompetisie – sluitingsdatum 18 Februarie 2022

Die POORT-kompetisie is daarop gemik om skeppende talent onder hoërskoolleerders te ontdek, aan te moedig, te waardeer en aan ’n groter gehoor bloot te stel. Dit vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag. Klik hier vir 2021 se wenners.

Die kompetisie het aanvanklik op skryftalent in Afrikaans gefokus en doen dit steeds, maar het die afgelope drie jaar ook ’n ontwerpkomponent.

Die SA Akademie nooi alle leerders wat in 2022 in graad 10, 11 of 12 is (of matriek in 2021) met skryf- en kunstalent uit om deel te neem aan die POORT-kompetisie van 2022. Skryf ’n storie of gedig, of skep ’n voorblad vir die POORT-boekie. Die advertensie en reëls bevat al die besonderhede, en ons inskrywingsvorm maak die proses lekker maklik.

Ons moedig alle deelnemers aan om julle POORT-ervaring op sosiale media te deel – gebruik die hutsmerke #poort2022 en #saakademie. En volg gerus ook die SA Akademie op:

 

 

Inskrywingsfooi: R55 per skryfstuk | R35 per ontwerp.

Hoe maak ’n mens?

1. Betaal die inskrywingsfooi

Bankbesonderhede:
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
Tjekrekening 610 810 004
ABSA, Brooklyn (Takkode: 632 005)
Verwysing: Poort2022 en skool/leerder se naam

2. Maak seker van die detail
Lees al die inligting (advertensie, reëls en webwerf) deeglik – dit het al die besonderhede oor die formaat van die inskrywings.

3. Stuur die inskrywing
Dien die inskrywing aanlyn in

of

Druk die inskrywingsvorm uit en stuur dit saam met die bydrae en betalingsbewys aan nellie.engelbrecht01@gmail.com (elke leerder en elke inskrywing in ‘n afsonderlike dokument).

Vir enige navrae, kontak Nellie by 079 506 6847
nellie.engelbrecht01@gmail.com 

 

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2019

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde en wetenskap het, met behulp van hulle onderwysers te identifiseer.  Dit bied sowel ‘n leer- as ‘n ervaringsgeleentheid aan leerders. 

Die leerders wat deurgedring het, is genooi na pretdae wat by onderskeie universiteite aangebied is. Kyk hier na die video van die pretdag by UP op 14 September 2019.

Kilk hier vir die volledige verslag met foto’s van die geleenthede gedurende 2019.

 

Beurse

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf. Die Akademie het vir die 2017-studiejaar oor die R6 m se aansoeke ontvang waarvan 73 beurse toegeken is, wat die bewys is dat daar ’n behoefte is vir studente om in hul moedertaal te studeer.

Klik hier vir meer besonderhede.

 

Plakkate vir Skole

Volkleur A2-Plakkate van Afrikaanse Skrywers en Digters.
Die Akademie bied plakkate aan van verskeie skrywers en digters wat deurlopend gepubliseer word, daarom bied die Akademie dit aan u skool.

Klik hier vir meer inligting.

Klik hier om ’n bestelling te plaas.

 

Frans Oerder Kunswerkkatalogus

Klik hier vir die Frans Oerder Kunswerkkatalogus.