Projekte

POORT-skryfkompetisie

Klik hier vir die wenners van die POORT-skryfkompetisie 2020.

Die POORT-skryfkompetisie vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag! Dit is ’n projek van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, en het ten doel om skeppende skryftalent in Afrikaans onder hoërskoolleerders te ontdek, aan te moedig en sodanige kreatiwiteit uiteindelik te waardeer en aan ’n groter gehoor bloot te stel.

Die SA Akademie nooi alle leerders wat in 2020 in graad 10, 11 of 12 is (of graad 12 in 2019) met skryftalent uit om deel te neem aan die POORT-skryfkompetisie van 2020. Die advertensie en reëls bevat al die besonderhede, en ons inskrywingsvorm maak die proses lekker maklik.

Die sluitingsdatum is 14 Februarie 2020.

Inskrywingsfooi:  R50 per skryfstuk.

Stuur die betalingsbewys en/of ontwerp aan die Akademiekantoor by nellie@akademie.co.za of akademie@akademie.co.za.

Die Akademie se bankbesonderhede is soos volg:
Bank: ABSA
Tak: Brooklyn
Rekeningnommer: 610 810 004
Takkode: 632 005
Verwysing: Skool se naam en Poort 2020

Vir enige navrae, kontak Nellie Engelbrecht by tel. 086 133 3786 of nellie@akademie.co.za of akademie@akademie.co.za.

 

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2019

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde en wetenskap het, met behulp van hulle onderwysers te identifiseer.  Dit bied sowel ‘n leer- as ‘n ervaringsgeleentheid aan leerders. 

Die leerders wat deurgedring het, is genooi na pretdae wat by onderskeie universiteite aangebied is. Kyk hier na die video van die pretdag by UP op 14 September 2019.

Kilk hier vir die volledige verslag met foto’s van die geleenthede gedurende 2019.

 

Beurse

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf. Die Akademie het vir die 2017-studiejaar oor die R6 m se aansoeke ontvang waarvan 73 beurse toegeken is, wat die bewys is dat daar ’n behoefte is vir studente om in hul moedertaal te studeer.

Klik hier vir meer besonderhede.

 

Plakkate vir Skole

Volkleur A2-Plakkate van Afrikaanse Skrywers en Digters.
Die Akademie bied plakkate aan van verskeie skrywers en digters wat deurlopend gepubliseer word, daarom bied die Akademie dit aan u skool.

Klik hier vir meer inligting.

Klik hier om ’n bestelling te plaas.

 

Frans Oerder Kunswerkkatalogus

Klik hier vir die Frans Oerder Kunswerkkatalogus.