Kollokwium: Politieke Wetenskap

Kollokwium Politieke Wetenskap:

Donderdag 10 Mei 2018, 09:45 tot 15:30
Plek: SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria

Klik hier vir die program.

Kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za voor 8 Mei 2018 om u plek te bespreek.