Mediaverklarings

Akademiepryse vir 2020

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op 15 April 2021 oor die volgende bekronings vir 2021 besluit.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 16 April 2021.


 
Jan H Maraisprys 2021

Die Jan H Maraisprys vir ʼn uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal word vanjaar gedeel deur proff Ina Wolfaardt-Gräbe van Pretoria en Hennie van Coller van Bloemfontein.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 13 April 2021.


 
SA Akademie betreur taaldebakel op Stellenbosch

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns spreek haar ernstige kommer uit oor die gebeure die afgelope paar weke by die Universiteit Stellenbosch, een van Suid-Afrika se top universiteite, oor die gebruik van Afrikaans op sy kampus en ook die konseptaalbeleid wat pas bekend gemaak is.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 7 April 2021.


 
Akademiepryse vir 2020

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns maak die gesogte Akademiebekronings vir 2020 bekend.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 20 Mei 2020.


 
Wenners van die POORT-Skryfkompetisie 2020

Die algehele wenners van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se gewilde Poort-skryfkompetisie vir senior hoërskoolleerders is bekend gemaak.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 04 Mei 2020.


 
Wenner Jan H Maraisprys 2020

Die Jan H Marais-prys vir ’n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies van hoë gehalte in Afrikaans word vanjaar toegeken aan die regsgeleerde, prof. Jean Sonnekus, van Johannesburg.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 07 April 2020. Klik hier vir die persverklaring in Engels.


 
SA Akademie betreur Minister van Hoër Onderwys en Opleiding se uitlatings oor die Afrikaanse taalgemeenskap

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns distansieer haar met groot nadruk van dr. Blade Nzimande, die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding, se uitgediende stereotipering van die Afrikaanse taalgemeenskap soos berig op 14 Oktober 2019 op Netwerk24.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 15 Oktober 2019. Klik hier vir die persverklaring in Engels.


 
Prestigepryse

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns ken Woensdagaand 11 September 2019 om 19:00 sy prestigepryse in die Atterbury Teater in Pretoria toe. 

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 5 September 2019 2019. Klik hier vir die persverklaring in Engels.


 
Kommer oor outomatiese bevordering in die grondslagfase

Die Onderwyskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns verneem met kommer van die Departement van Basiese Onderwys se planne om leerders in die grondslagfase outomaties te bevorder.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 28 Augustus 2019. Klik hier vir die persverklaring in Engels.


 
Scheepersprys vir Jeugliteratuur

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns kondig graag aan dat daar pas besluit is om die Scheepersprys vir Jeugliteratuur vanjaar aan Jaco Jacobs toe te ken vir sy boek Dinge wat ek nie van skape geweet het nie.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 2 Mei 2019


 
Pos van Hoof- Uitvoerende Beampte van die SAAWK

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) kondig met trots aan dat prof. Anne-Marie Beukes vanaf 1 Junie 2019 die pos van Hoof- Uitvoerende Beampte van die SAAWK sal beklee. Sy neem die leisels oor by dr. Dionē Prinsloo wat die pos vir twee termyne beklee het.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 24 April 2019


 
POORT-SKRYFKOMPETISIE 2019

Baie dankie vir u skool se gewaardeerde deelname aan hierdie prestige skryfkompetisie wat al sedert die sewentigerjare aangebied word. Die keurpaneel van vier letterkundiges het die evaluering soos volg gekategoriseer.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 15 April 2019


 
SA Akademiepryse 2019

Die SA Akademiepryse vir 2019 is op 11 April deur die Akademieraad toegeken.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 12 April 2019


 
Jan H. Maraisprys 2019

Die Jan H Maraisprys vir ‘n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal word vanjaar toegeken aan die historikus prof. Fransjohan Pretorius van Pretoria.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 1 April 2019


 
Jan H. Maraisprys 2019

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2019.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 16 Oktober 2018


 

LITERERÊRE WÊRELD TREUR

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns betreur die dood van dr. Tom Gouws, vooraanstaande letterkundige wat in sy huis in Pretoria vermoor is.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 27 Julie 2018


 
Akademiepryse vir 2018

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2018 besluit. Die pryse sal na keuse van die bekroondes tydens bekroningsplegtighede, onderskeidelik in Pretoria (18 Julie) en Stellenbosch (21 September) oorhandig word.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 12 April 2018


 
Jan Marais-prys 2018

Die Jan H. Marais-prys vir uitstaande bydrae in Afrikaans as wetenskapstaal word vanjaar vir die derde keer toegeken. Die wenners is professore Christo van Rensburg, ‘n taalkundige en navorsingsgenoot van die NWU en Marinus Wiechers, ‘n regsgeleerde, voorheen verbonde aan die regsfakulteit van UNISA en voormalige rektor van daardie instelling.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 13 April 2018


 
 Bekendstelling van Eenders & Anders, Afrikaans/Nederlandse lespakket en webblad vir Afrikaans Huistaal

Die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) en Protea Boekhuis kondig met groot genoegdoening aan dat die eerste Afrikaans/Nederlandse lespakket vir skole, Eenders & Anders, vanaf 22 Januarie 2018 beskikbaar is.

Klik hier vir die volledige nuusbrief.


 
Irma Eloff nuwe Voorsitter van SA Akademie

Geskiedenis is gister in Pretoria gemaak met die aanwysing van prof. Irma Eloff as Voorsitter van die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns as opvolger van prof. Wessel Pienaar van die Universiteit van Stellenbosch.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 29 September 2017


 
 
Miljoene vir studie in Afrikaans

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vanjaar weer miljoene rand beskikbaar vir beurse aan nagraadse studente in enige vakdissipline. Studente wat vir ‘n meestersgraad of doktorsgraad by enige universiteit in Suid-Afrika wil inskryf, kan aansoek doen, het die uitvoerende hoof van die SA Akademie, dr. Dionē Prinsloo, vandag gesê.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 26 Julie 2017


 

 

Vakature: MVB Hub 2017

Mentorvennoot NWM soek ‘n senior, finansieël onafhanklike persoon met beskikbare tyd, entrepreneuriese entoesiasme en gemotiveer om ‘n gemeenskapstaak te verrig om in 2017 in te faseer en die bestuur van dié maatskappy by die huidige direkteur oor te neem wat dan aftree. Verkieslik moet dit iemand in die Kaap wees waar die meeste aktiwiteite tans gekonsentreer is (maar dit is nie ‘n vereiste vir die pos nie).

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Vakature MV Hub 2017


 
 
Miljoeneplan vir Beurse: Studie in Afrikaans

Tientalle studente op meesters- en doktorsgraadvlak van oral in Suid-Afrika het aansoek gedoen om befondsing van hulle studie deur die medium van Afrikaans. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wat ‘n beurseplan bekendgestel het vir studente wat hulle gevorderde studie in enige vakrigting in Afrikaans wil onderneem, is oorval met aansoeke, het die uitvoerende hoof van die SA Akademie, dr. Dionē Prinsloo, gesê.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 12 September 2016


 
 
SA Akademie verwelkom hofuitspraak oor UV

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns verwelkom die uitspraak van die Vrystaatse Hoër Hof oor die taalbedeling by die Universiteit van die Vrystaat. Die uitspraak ten gunste van ‘n status quo, dus ‘n voortsetting van ‘n gelyke bedeling vir Afrikaans en Engels op die UV-kampus, beteken dat Afrikaans kan “asem skep” en dat die raad en senaat van UV opnuut moet besin oor die pad vorentoe.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring Taalbeleid UV 22 Julie 2016


 
 
Adam Small se skielike heengaan

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns bring hulde aan die digter-akademikus, Adam Small, wat vandag (Saterdag 25 Junie 2016) oorlede is. Hy sou op 7 Oktober vandaar die erelidmaatskap van die SA Akademie ontvang het, het die uitvoerende hoof van die Akademie, dr. Dionē Prinsloo, gesê.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 25 Junie 2016


 

 

’n Swart dag in die geskiedenis van Afrikaans

Die Afrikaanse gemeenskap, wit, bruin en swart, moet nou meer as ooit intree en ’n vaste plek vir Afrikaans in die hoër onderwys verseker deur self met woord en daad inisiatief te neem en as dit dan nodig is private Afrikaanse instellings te skep.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring 24 Junie 2016


 

 

Kommentaar van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns op die Taalbeleid van die Universiteit van Pretoria

Die SA Akademie strewe na akademiese uitnemendheid in die hoër onderwys, in en deur Afrikaans. Die Akademie het ‘n lang tradisie van samewerking met die Universiteit van Pretoria wat ‘n nasionale en internasionale reputasie met Afrikaans as onderrigtaal verwerf het.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring Taal UP Junie 2016


 
 
 
Hulp te kry vir Afrikaanse akademiese werke

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Die Burger 12 Mei 2016


 
 
Herbesin oor Taalbeleid: Die SA Akademie se beroep op die Universiteit van die Vrystaat (UV)

“Die Universiteit van die Vrystaat se besluit om sy onderrig- en voertaal van 2017 af te verengels, is onbesonne en onverantwoordelik. Dit dien nie die nasionale belang van die land nie en neem allermins die demografiese statistiek rondom die plek van Afrikaans in ag.” Dit is die mening van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, aldus die uitvoerende hoof, dr. Dionē Prinsloo.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring Taal UV Mei 2016


 
 
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns: Terugvoer op Konseptaalbeleid van die Universiteit van Stellenbosch

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) se hoofdoelstelling is die bevordering van die gehalte van wetenskapsbeoefening in Suid-Afrika deur middel van Afrikaans. Daarom is die terugvoer veral gefokus op die wyse waarop hierdie voorgestelde Taalbeleid die hoë funksies van Afrikaans, naamlik dié van akademiese, tegniese, onderrig- en wetenskapstaal sal bevorder.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Persverklaring TaalUS April 2016


 
 
AKADEMIEPRYSE 2016

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2016 besluit.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_small

Akademiepryse 2016


 
 
Taaldebat: Gemoedere moet bedaar

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het bedenkings oor die implikasies van die voorgestelde Wysigingswet op Hoër Onderwys wat onder meer inhou dat universiteite se vryheid om hulle eie taalbeleid te bepaal, ingeperk kan word.

Klik hier onder vir die volledige mediaverklaring.

pdf_icon_smallTaalbeleid Januarie 2016


 

Selfsensuur Verlam Ons – Beeld, 3 Februarie 2016

Selfsensuur – en nie die dreigende snoepwet nie – is op die oomblik die grootste bedreiging vir mediavryheid, het Tim du Plessis gesê op ’n onlangse Geskiedenissimposium van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Klik hier onder vir die volledige berig.

pdf_icon_smallSelfsensuur Verlam Ons.


 

Akademie veroordeel geweld: Afrikaans die slaansak – 23 Februarie 2016

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns is ernstig besorg oor die huidige vlaag van redelose geweld op kampusse en die skadelike uitwerking daarvan op gehalte-onderrig en navorsing in die nasionale tersiêre opvoedingsektor.

Klik hier onder vir die volledige berig.

pdf_icon_small

Afrikaans die slaansak – 23 Februarie 2016