Plaaslike Afdelings en Werkgemeenskappe

Lede van die Akademie is oor die hele land versprei en is ingedeel in die Fakulteit Geesteswetenskappe en die Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie. Die lede is georganiseer in werkgemeenskappe. Vyf afdelings van die Akademie funksioneer op vakgrondslag: dié vir Biologiese Wetenskappe, Chemiese Wetenskappe, die Geneeskunde, die Ingenieurswese en die Wis- en Natuurkunde.

Afdeling Chemiese Wetenskappe

Dr. Jaco van der Walt: jaco.vanderwalt@necsa.co.za

 

Afdeling Wis- en Natuurkunde

Prof. Rudi Pretorius: pretor@unisa.ac.za

 

Werkgemeenskap Potchefstroom

Prof. Cornelia Wessels: cornelia.wessels@nwu.ac.za

 

Werkgemeenskap Pretoria:

Dr. Cassie Carstens: cassie.carstens@necsa.ac.za

 

Werkgemeenskap Oos-Kaapland

Prof. J.A.A. Engelbrecht: japie.engelbrecht@nmmu.ac.za

 

Werkgemeenskap Vrystaat

Prof. Hennie van Coller: vcollerh@ufs.ac.za

 
Werkgemeenskap Wes-Kaap

Prof. Johan de Villiers: johanceciledev@gmail.com

 

Lesing gelewer op Donderdag, 16 Mei 2019 tydens ‘n funksie van die Werkgemeenskap Pretoria:

Lees: ʼn Kragtige sleutel tot die ontsluiting van kinders se potensiaal

In die kompeterende tye waarin ons leef (en lees), is daar min ouers wat nie uit hulle pad sal gaan nie om hulle kinders die maksimum ondersteuning/blootstelling te gee sodat hulle eendag hoogs suksesvol in hulle volwasse lewens kan wees.

Ouers en ander rolspelers in jong kinders se opvoeding is wel deeglik bewus van hoe belangrik dit is om ‘n liefde vir lees by die kind aan te kweek. Die onlangse statistiek wat aandui hoe swak Suid-Afrikaanse kinders in vergelyking met kinders in die res van die wêreld lees, het ouers en leerkragte opnuut geskok. Dit blyk dat kinders sukkel om, nadat hulle die tegniese ontsyfering van woorde en sinne baasgeraak het, werklik sin uit teks te maak.

Omdat kinders se skoolloopbaan, en inderdaad die res van hul lewe, van hulle vereis om kennis te bekom, en synde dat kennis hoofsaaklik deur ware begrip van dit wat gelees word verkry word, is dit belangrik dat kinders reeds uit die staanspoor gehelp word om so te leer lees dat hulle sommer gou-gou sin maak van wat hulle lees.

Die vraag word ook gevra of dit noodwendig beter sou wees om jou kind uit die staanspoor in Engels te laat leer lees. Klik hier vir meer inligting.