Nasionale POORT-Skryfkompetisie 2019

Die Poort-Skryfkompetisie is ‘n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat ten doel het om skeppende skryftalent in Afrikaans by hoërskoolleerders aan te moedig en sodanige kreatiwiteit uiteindelik te waardeer en aan ‘n groter gehoor bloot te stel. Hierdie kompetisie vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag! Die kompetisie skep ‘n forum om leerders wat oor skryfpotensiaal beskik te identifiseer en aan hulle blootstelling te gee deur middel van die Poort-publikasie wat jaarliks verskyn met gekeurde werk in die genres prosa en poësie.

Skole se graad 10-, 11- en 12-leerders oor die hele RSA en Namibië word uitgenooi om deel te neem. Uit elke skool word daar tot 25 kreatiewe bydraes gekeur en na die SA Akademie gestuur vir evaluering deur ‘n keurderpaneel van vier kundige keurders. Die SA Akademie moedig alle leerders met skryftalent aan om deel te neem aan die gulde geleentheid.

Uit die Skryfkompetisie se aangewese talent word daar sedert 2012 ook 10 toppresteerders per genre deur die keurders aangewys en gedeeltelik geborg. Hierdie tien potensiële skrywers word dan deur die SA Akademie genooi om aan die Universiteit van die Vrystaat gedurende die Julie-skoolvakansie ‘n Skrywerslypskool by te woon.

Kundige en bekende skrywers en uitgewers “slyp” hulle om nog beter skryfwerk te lewer. By voorbaat baie dankie vir u motivering as Afrikaans-leerkrag om talentvolle leerderskrywers aan te spoor om aan dié gesogte Poort-Skryfkompetisie deel te neem. Met u entoesiasme in die klaskamer oor wydlopende skryftemas, weet u self uit ervaring, kan baie van u leerders tot kreatiewe opstelle en poësie aangespoor word.

Klik hier vir die kompetisiereëls sowel as die Inskrywingsvorm.


Die wenners vir 2019 bekend. Lees meer hier.