Nasionale POORT-Skryfkompetisie 2021

POORT-kompetisie: Inskrywingsvorm

 • Betaal die inskrywingsfooi en heg die betalingsbewys by die inskrywing aan.
  Die Akademie se bankbesonderhede:
  Bank: ABSA   |   Tjekrekening: 610 810 004   |   Tak: Brooklyn   |   Takkode: 632 005
  Verwysing: Poort2022 en skool/leerder se naam

  Druk die inskrywingsvorm uit

 •  

  Besonderhede van leerders

 • Gebruik die vorm om 5 leerders te laai. Begin daarna 'n nuwe vorm.

 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.


 • Laai nog 'n leerder:

 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.


 • Laai nog 'n leerder:

 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.


 • Laai nog 'n leerder:

 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.


 • Laai nog 'n leerder:

 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, Max. file size: 10 MB.
 • Het jy kennis geneem van die kompetisiereëls? Lees die advertensie en reëls hier.