Type B

Akademiepryse vir 2021

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op 15 April 2021 oor die volgende bekronings vir 2021 besluit. Die pryse sal tydens twee virtuele bekroningsplegtighede later vanjaar oorhandig word. Die bekroondes is waar moontlik reeds mondeling oor die bekronings ingelig.. Lees meer.