Type B

Jaarverslag 2019

Geagte lede van die Akademie,

Dit is vir my ʼn voorreg om in ooreenstemming met paragraaf B.2.2 van die Statuut van die Suid-Afrikaanse Akademie, die verslag van die Raad vir die tydperk Januarie 2019 tot Desember 2019 aan die Algemene Vergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns voor te lê. Lees meer.