Spitsberaad – 17 Februarie 2016

Opsomming van die Spitsberaad wat gehou is 17 Februarie 2016 in Pretoria met die titel: Studente-onluste en die implikasies vir Afrikaans aan hoëronderwysinstellings.