Werkswinkel: Afrikaanse Wikipedia

Gekanselleer, nuwe datums sal in 2019 deur gegee word.

Ons nooi graag alle belangstellendes uit na ʼn werkswinkel oor hoe om tot die Afrikaanse Wikipedia by te dra (die skryf, redigeer en vertaal van artikels). Almal is soos altyd baie welkom, maar hierdie werkswinkel is spesifiek daarop toegespits om persone wat nog nie voorheen aan die Afrikaanse Wikipedia meegewerk het nie, touwys te maak.

Bring gerus u skootrekenaar saam vir ʼn tasbare ervaring. 

Verdere inligting: Laurette Pretorius, unisa@ac.za

Plek: SAAWK-gebou, Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria

Datum: 15 November 2018

Tyd: 14:00-16:00

RSVP: Melanie Rens, melanie@akademie.co.za