Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2019

Die nasionale Wiskunde-in-Aksieprojek is reeds die afgelope vier jaar aangebied en die Wetenskap-in-Aksie is in 2017 geloods. Aangebied deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU)

Bogenoemde twee projekte word weer in 2019 nasionaal aangebied. Hiermee die uitnodiging aan alle primêre skole om leerders op hierdie wyse aanvullende akademiese blootstelling te gee.

Ons versoek vriendelik dat die toetsdatums nou reeds aangeteken word: Wiskundevraestel op Maandag 5 Augustus 2019 en die Wetenskap-vraestel op Dinsdag 6 Augustus 2019.

Die hoofdoel is om in 2019 aan die leerders in graad 6 en graad 7 ‘n geleentheid te bied om in Wiskunde sowel as in Wetenskap aan die projek deel te neem. Dit bied ook aan die onderwysers die geleentheid om die inhoud van vorige jare se vraestelle in hul onderrig te benut en so ook probleemoplossend met die leerstof om te gaan. Klik hier vir vorige vraestelle.

Prof Marthie van der Walt van NWU (Eksaminator) het didaktiese riglyne met leiding in verband met probleemoplossing in Wiskunde saamgestel. Ons stuur dit graag aan skole wat in 2018 deelgeneem het.

Daar is baie groot waardering vir die leiding wat u as skoolhoof geneem het en vir die betrokkenheid van al die skole wat deelgeneem het. Klik hier om die verslag van die afgelope jaar se aktiwiteite te lees. 

Klik hier vir die uitnodiging in Afrikaans.

Klik hier vir die uitnodiging in Engels.

Klik hier vir die Inskrywingsvorm.

Kontak NELLIE ENGELBRECHT by nellie@akademie.co.za of Tel: 086-133-3786 vir meer inligting: