Oor Ons

Missie en doelstellings van die SA Akademie
Die missie en algemene doelstellings van die Akademie – soos in sy Akte van Oprigting vasgelê – is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans (primêr binne Suid-Afrika). Voorts behels dit ook die lewering van diens aan die samelewing. Hierdie multidissiplinêre organisasie wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien, streef na uitnemendheid, billikheid, hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes.

Aktiwiteite van die SA Akademie
Binne die raamwerk van sy missie en doelstellings ondersoek  die Akademie voortdurend aktuele sake van openbare belang, neem standpunt daaroor in, en tree ook meermale adviserend, fasiliterend en meningsvormend in sake van nasionale belang op deur direk by die verloop van gebeure betrokke te raak.

Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Kunspraatjies

‘n Virtuele lesing van prof. Alex Duffey vind op Dinsdag, 25 Mei 2021 om 18:00 plaas. Tema: Die geheimenis van Mapungubwe. Klik hier vir meer besonderhede.

Jaarlikse Algemene Simposium 2021 op 16 September 2021

Tema: Armoede in die Suid-Afrikaanse samelewing

OPROEP OM REFERATE
Vir meer besonderhede klik hier.

SA Akademie betreur taaldebakel op Stellenbosch

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns spreek haar ernstige kommer uit oor die gebeure die afgelope paar weke by die Universiteit Stellenbosch, een van Suid-Afrika se top universiteite, oor die gebruik van Afrikaans op sy kampus en ook die konseptaalbeleid wat pas bekend gemaak is. Lees meer.

Jan H Maraisprys 2021

Die Jan H Maraisprys vir ʼn uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal word vanjaar gedeel deur proff Ina Wolfaardt-Gräbe van Pretoria en Hennie van Coller van Bloemfontein. Die prys ter waarde van R500 000 sal later vanjaar tydens ʼn funksie op Stellenbosch aan hulle oorhandig word. Lees meer.

Akademiepryse vir 2021

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op 15 April 2021 oor die volgende bekronings vir 2021 besluit. Die pryse sal tydens twee virtuele bekroningsplegtighede later vanjaar oorhandig word. Die bekroondes is waar moontlik reeds mondeling oor die bekronings ingelig.. Lees meer.

Jaarverslag 2019

Geagte lede van die Akademie,

Dit is vir my ʼn voorreg om in ooreenstemming met paragraaf B.2.2 van die Statuut van die Suid-Afrikaanse Akademie, die verslag van die Raad vir die tydperk Januarie 2019 tot Desember 2019 aan die Algemene Vergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns voor te lê. Lees meer.

Akademiepryse 2020

Die Noordelike Bekroningsplegtigheid en die Suidelike Bekroningsplegtigheid wat op 30 Julie en 10 September 2020 virtueel aangebied is, kan steeds gesien word op die Akademie se Facebookblad onder “Video’s”. Klik hier vir meer besonderhede oor die 2020-pryswenners.

NP Van Wyk Louw-Huldiging 2020

Op 7 Oktober 2020 is ‘n aanlyn seminaar deur die Akademie aangebied met die titel: NP van Wyk Louw 50 jaar na sy dood. Die seminaar is steeds te sien op die Akademie se facebookblad.

Beurse en finansiële steun vir navorsing en publikasies

Die SA Akademie bied jaarliks nagraadse beurse aan verdienslike M- en D-studente wat hul studie in enige vakdissipline in Afrikaans wil doen. Stuur e-pos aan beurse@akademie.co.za vir meer inligting. Die Akademie bied ook finansiële steun vir navorsing en vir publikasies in Afrikaans. Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na melanie@akademie.co.za.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Junie 2021

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

Akademia bied Kollokwium: Politieke Wetenskap aan

Op Vrydag 10 Mei 2019 het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) se derde jaarlikse Kollokwium: Politieke Wetenskap plaasgevind. Vanjaar is hierdie toonaangewende akademiese gespreksgeleentheid deur Akademia, met die steun van die SAAWK, by dié instelling se ouditorium in Centurion aangebied. Gerekende akademici wat al vir dekades die vakgebied uitbou het insiggewende referate […]

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2019

Die nasionale Wiskunde-in-Aksieprojek is reeds die afgelope vier jaar aangebied en die Wetenskap-in-Aksie is in 2017 geloods. Aangebied deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU) Bogenoemde twee projekte word weer in 2019 nasionaal aangebied. Hiermee die uitnodiging aan alle primêre skole om leerders op hierdie wyse […]

Werkswinkel: Afrikaanse Wikipedia

Gekanselleer, nuwe datums sal in 2019 deur gegee word. Ons nooi graag alle belangstellendes uit na ʼn werkswinkel oor hoe om tot die Afrikaanse Wikipedia by te dra (die skryf, redigeer en vertaal van artikels). Almal is soos altyd baie welkom, maar hierdie werkswinkel is spesifiek daarop toegespits om persone wat nog nie voorheen aan […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Pretoria 11 September 2019

Kontak Ons:

Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria, 0083
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur