Oor Ons

Missie en doelstellings van die SA Akademie
Die missie en algemene doelstellings van die Akademie – soos in sy Akte van Oprigting vasgelê – is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans (primêr binne Suid-Afrika). Voorts behels dit ook die lewering van diens aan die samelewing. Hierdie multidissiplinêre organisasie wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien, streef na uitnemendheid, billikheid, hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes.

Aktiwiteite van die SA Akademie
Binne die raamwerk van sy missie en doelstellings ondersoek  die Akademie voortdurend aktuele sake van openbare belang, neem standpunt daaroor in, en tree ook meermale adviserend, fasiliterend en meningsvormend in sake van nasionale belang op deur direk by die verloop van gebeure betrokke te raak.

Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

JAARLIKSIE ALGEMENE SIMPOSIUM 2021 op 16 September 2021

Tema: Armoede in die Suid-Afrikaanse samelewing
 
Vir die program en meer besonderhede klik hier.
 
Opsommings en kort CV’s van sprekers:
Sessie 1 Teologie – Klik hier
Sessie 2 Onderwys – Klik hier
Sessie 3 Ekonomie; infrastruktuur – Klik hier
Sessie 4 Landbou; ekologie – Klik hier
Sessie 5 Regte; sosiale wetenskappe – Klik hier
Sessie 6 Geskiedenis – Klik hier
Sessie 7 Geskiedenis – Klik hier
Sessie 8 Kunste – Klik hier
Sessie 9 Literatuurwetenskap – Klik hier

Jaarverslag 2020

Die SA Akademie se jaarverslag vir 2020 kan hier gelees word.

Beurse en finansiële steun vir navorsing en publikasies

Die SA Akademie bied jaarliks nagraadse beurse aan verdienslike M- en D-studente wat hul studie in enige vakdissipline in Afrikaans wil doen. Stuur e-pos aan beurse@akademie.co.za vir meer inligting. Die Akademie bied ook finansiële steun vir navorsing en vir publikasies in Afrikaans. Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na melanie@akademie.co.za.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Augustus 2021

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

Akademia bied Kollokwium: Politieke Wetenskap aan

Op Vrydag 10 Mei 2019 het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en […]

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2019

Die nasionale Wiskunde-in-Aksieprojek is reeds die afgelope vier jaar aangebied en die […]

Werkswinkel: Afrikaanse Wikipedia

Gekanselleer, nuwe datums sal in 2019 deur gegee word. Ons nooi graag […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Pretoria 11 September 2019

Kontak Ons:

Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria, 0083
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur