Oor Ons

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Verkiesing van Akademieraad

Nominasies vir lede van die Akademieraad het op 14 Augustus gesluit.

Op Woensdag 9 September 2015 om 08:00 open die stembus. U sal tot Woensdag 23 September om 15:00 kan stem. Om elektronies te kan stem moet u weet wat u lidnommer is en u selfoonnommer moet op ons stelsel wees. Lees meer hier.

Akademiepryse 2016

Oproep om nominasies vir Akademiepryse wat in 2016 toegeken kan word. Klik hier vir meer besonderhede.

 

TT Cloete

Die Akademie het ’n huldigingsbundel van T T Cloete gepubliseer. Lees meer hier.

Beurse

Ruim finansiële steun vir Magister-/Doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte/verhandelinge in Afrikaans wil skryf! Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vir 2016 ’n beperkte aantal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans IN ENIGE STUDIERIGTING. Lees meer.

Tydelike Akademiekantoor

Die kantoor het getrek!  Vir die jaar of meer wat die aanbou en verbouings van Engelenburghuis plaasvind, is ʼn tydelike kantoorhuis ingerig te Soutpansbergweg 92, Riviera. Skakel ons by +27 86 133 3786. Al die personeel se e-posadresse bly dieselfde, dus hoop ons dat almal steeds maklik met ons kan kontak hou.

Wiskunde-in-Aksie 2015

Die Wiskunde-in-Aksie se doel is om in 2015 Afrikaanssprekende leerders in graad 6 en graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers te identifiseer. Klik hier vir meer inligting.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Augustus 2015

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

vote

Verkiesing van Akademieraad 2015 tot 2017

Verkiesing van die Akademieraad  Nominasies vir lede van die Akademieraad het op 14 Augustus gesluit. Op Woensdag 9 September 2015 om 08:00 open die stembus. U sal tot Woensdag 23 September om 15:00 kan stem. Om elektronies te kan stem moet u weet wat u lidnommer is en u selfoonnommer moet op ons stelsel wees. […]

ttsmaller

TT Cloete

  Met die digter praat bevat artikels en gedigte oor die wetenskaplike en poëtiese nalatenskap van T T Cloete. Die titel van hierdie versamelingsbundel resoneer met die titel van een van Cloete se tien digbundels, naamlik Met die aarde praat (Cloete 1992). Die titel weerspieël ook verskillende, en inderdaad soms uiteenlopende, sienings van hoe Cloete […]

beurseNpic

Beurse

Ruim finansiële steun vir Magister-/Doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte/verhandelinge in Afrikaans wil skryf! Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vir 2016 ’n beperkte aantal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans IN ENIGE STUDIERIGTING. Lees meer. Bevestig u voorneme om aansoek te doen hier. Meer inligting kan by Melanie Rens […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Stellenbosch 24 Junie 2015
johanRademan
MrTom-Mclachlan_TertiusKapp
TMcLachlan_DrFrikkieLomb
JohanDV_en
PrfKwesiPrah
ProfLeon_en
ProfLizetteRabe
ProfWesselP_en
ProfWDrMarianne_en
ProfLeslie_en

Kontak Ons:

Tydelike kantoor: Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria, 0084
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur

v3
v9
v7
v6
v5
v4
v8
v2
v1