Oor Ons

Missie en doelstellings van die SA Akademie
Die missie en algemene doelstellings van die Akademie – soos in sy Akte van Oprigting vasgelê – is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans (primêr binne Suid-Afrika). Voorts behels dit ook die lewering van diens aan die samelewing. Hierdie multidissiplinêre organisasie wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien, streef na uitnemendheid, billikheid, hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes.

Aktiwiteite van die SA Akademie
Binne die raamwerk van sy missie en doelstellings ondersoek  die Akademie voortdurend aktuele sake van openbare belang, neem standpunt daaroor in, en tree ook meermale adviserend, fasiliterend en meningsvormend in sake van nasionale belang op deur direk by die verloop van gebeure betrokke te raak.

Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Jaarverslag 2017

Klik hier om die inhoud van die jaarverslag te lees.

Bekroning Pretoria 18 Julie 2018

Die SA Akademie se bekroningsplegtigheid het op 18 Julie 2018 in Pretoria plaasgevind. Klik hier vir foto’s van die geleentheid. Die Stellenbosch-plegtigheid vind op 21 September 2018 plaas.

Akademia Dekane

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling en is in Centurion geleë. Akademia brei steeds uit en het tans vyf voltydse dekaanposte  beskikbaar. Lees meer.

Simposia

U word hartlik uitgenooi na die SA Akademie se algemene simposium op 20 en 21 September 2018 in Stellenbosch. Klik hier vir meer inligting, asook die registrasievorm.

Jan H Maraisprys 2019

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2019. Leer meer.

Poort-skryfkompetisie 2018

Die wenners vir 2018 bekend. Lees meer hier.

 

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2018

Die Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie vir 2018 vind weer nasionaal plaas. Lees meer.

ATKV-SA Akademieprys 2018

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel ’n jaarlikse prysgeld van R60 000 beskikbaar vir die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in ’n betrokke jaar in ’n geakkrediteerde tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Lees meer hier.

Frans Oerder Kunswerkkatalogus

Klik hier vir die Frans Oerder Kunswerkkatalogus.

Beurse 2018

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf.

Klik hier vir meer inligting.

Navorsing en Publikasies

In ’n trotse tradisie van meer as ’n eeu steun die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die publikasie van Afrikaanse boeke, veral in die akademiese omgewing. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za. Klik hier vir meer inligting. Klik hier vir die aansoekvorms.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Augustus 2018

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

Prolingua Uitnodiging

Prolingua-lede en ander belangstellendes Dante se meesterlike Paradiso in Afrikaans Die bekende digter, Cas Vos, gesels op Woensdag 8 Augustus 2018 by Prolingua in Centurion oor sy vertaling van Dante Alighieri se Paradiso in Afrikaanse digvorm. ’n DVD sal vertoon word waarop die gesoute akteur, Dawid Minnaar, van die vertalings voorlees met musiek en visuele […]

Kollokwium: Politieke Wetenskap

Kollokwium Politieke Wetenskap: Donderdag 10 Mei 2018, 09:45 tot 15:30 Plek: SA Akademie vir Wetenskap en Kuns Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria Klik hier vir die program. Kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za voor 8 Mei 2018 om u plek te bespreek.   

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2018

Die nasionale Wiskunde-in-Aksieprojek is reeds die afgelope vier jaar aangebied en die Wetenskap-in-Aksie is in 2017 geloods. Klik hier om die verslag van die afgelope jaar se aktiwiteite te lees.  Die hoofdoel is om in 2018 aan die leerders in graad 6 en graad 7 weer ‘n geleentheid te bied om in Wiskunde sowel as in […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Pretoria 18 Julie 2018

Kontak Ons:

Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria, 0083
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur