Oor Ons

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Die Jan H. Maraisprys 2018

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2018. Klik hier vir meer besonderhede.

Akademiepryse 2018

Nominasies word ingewag vir Akademiepryse wat in 2018 toegeken kan word. Klik hier vir meer inligting.

Mediaverklarings

Irma Eloff nuwe Voorsitter van SA Akademie

Geskiedenis is gister in Pretoria gemaak met die aanwysing van prof. Irma Eloff as Voorsitter van die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns as opvolger van prof. Wessel Pienaar van die Universiteit van Stellenbosch. Lees meer.

Beurse 2018

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf.

Klik hier vir meer inligting.

“Ons praat Afrikaans” – diverse mense – een taal

Besit die beste pragfoto’s van die fotokompetisie in hierdie boek “Ons praat AFRIKAANS” – diverse mense – een taal. Lees meer.

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2017

WISKUNDE-IN-AKSIE en UITBREIDING NA WETENSKAP IN AKSIE word aangebied deur Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU). Lees meer hier.

Navorsing en Publikasies

In ’n trotse tradisie van meer as ’n eeu steun die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die publikasie van Afrikaanse boeke, veral in die akademiese omgewing. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za. Klik hier vir meer inligting. Klik hier vir die aansoekvorms.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Desember 2017

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

Prolingua Uitnodiging

Prolingua-lede en ander belangstellendes Kom luister gerus na ’n boeiende spreker wat op Woensdag 16 Augustus 2017 by Prolingua kom gesels oor ’n buitengewone onderwerp naamlik radiotegnologie en radioterme. Chris Burger is ’n senior navorser by die WNNR, ’n beroepsvlieënier asook ’n taalwerker en skrywer. Sy onderwerp is ’n Afrikaanse studiegids en termlys vir radiotegnologie. […]

Jaarvergadering en Simposium 2017

’n Hartlike uitnodiging aan alle lede en belangstellendes na die jaarlikse algemene simposium en bekroningsplegtigheid van die SA Akademie. Die jaarlikse Simposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vind vanjaar op Donderdag 28 en Vrydag 29 September 2017 plaas. Dit word in die SA Akademie se splinternuwe gebou in Arcadia gehou, direk langs […]

Beurse 2018

i/s M- en D-beurse vir 2018 (in enige vakrigting deur die medium van Afrikaans) Die SA Akademie stel vir 2018 ’n beperkte aantal studiebeurse beskikbaar vir M- en D-studie in enige vakrigting (geestes- of natuurwetenskappe). Die uitkoms van die betrokke studie (’n proefskrif of verhandeling of enige ander vereiste vorm) moet in Afrikaans wees. Beurswaardes: M-beurse: […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Stellenbosch 21 Junie 2017

Kontak Ons:

Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria, 0083
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur