Oor Ons

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Geskiedeniskommissie

Tim du Plessis – Selfsensuur Verlam Ons – Beeld, 3 Februarie 2016. Lees meer hier.

Spitsberaad – 17 Februarie 2016

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns nooi graag alle belangstellendes uit na ‘n SPITSBERAAD met die tema: Studente-onluste en die implikasies vir Afrikaans aan hoër onderwysinstellings. Lees meer hier.

POORT-Skryfkompetisie 2016

Die POORT-Skryfkompetisie vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag! Die sluitingsdatum is op 12 Februarie 2016. Lees meer hier.

Wiskunde-in-Aksie 2016

Wiskunde-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers te identificeer. Lees meer hier.

Beurse

Ruim finansiële steun vir Magister-/Doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte/verhandelinge in Afrikaans wil skryf! Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vir 2017 ’n beperkte aantal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans IN ENIGE STUDIERIGTING. Klik hier vir meer inligting. Klik hier vir die aansoekvorm.

 

Ontmoet die SA Akademie se eerste beurskandidate. Lees meer hier.

Boeke in Afrikaans

Die SA Akademie bied finansiële bystand vir die publikasie van Afrikaanse boeke. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za. Aansoeke word elke laaste Maandag van ‘n maand vir goedkeuring oorweeg. Klik hier vir die aansoekvorm.

Akademiepryse 2016

Oproep om nominasies vir Akademiepryse wat in 2016 toegeken kan word. Klik hier vir meer besonderhede.

 

Nuwe prys deur die SA Akademie ingestel

Die Jan H. Maraisprys is pas deur die Akademie ingestel. Die prysgeld beloop R500 000. Nominasies word ingewag. Klik hier vir meer besonderhede en hier vir reglement.

Tydelike Akademiekantoor

Die kantoor het getrek!  Vir die jaar of meer wat die aanbou en verbouings van Engelenburghuis plaasvind, is ʼn tydelike kantoorhuis ingerig te Soutpansbergweg 92, Riviera. Skakel ons by +27 86 133 3786. Al die personeel se e-posadresse bly dieselfde, dus hoop ons dat almal steeds maklik met ons kan kontak hou.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Desember 2015

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

herztlesing

Selfsensuur Verlam Ons – Beeld, 3 Februarie 2016

Selfsensuur – en nie die dreigende snoepwet nie – is op die oomblik die grootste bedreiging vir mediavryheid, het Tim du Plessis gesê op ’n onlangse Geskiedenissimposium van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Lees volledige berig hier.

spits1

Spitsberaad – 17 Februarie 2016

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns nooi graag alle belangstellendes uit na ‘n SPITSBERAAD met die tema: Studente-onluste en die implikasies vir Afrikaans aan hoër onderwysinstellings. Sprekers: Prof. Niek Grové Chris Klopper Prof. Anne-Marie Beukes Prof. André Duvenhage Dr Wynand Greffrath Prof Hennie van Coller Herma van Schalkwyk Dr Theuns Eloff   Kliek hier vir […]

blackb

Wiskunde-in-Aksie 2016

Wiskunde-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers te identifiseer. Die pryse is soos volg: 1ste plek: R1 000; 2de plek: R500 […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Pretoria 2 Oktober 2015
BekroningOct1
DRBoetTroskieBig2
Dr.-Ton-Vosloo,-prof.-Wessel-Pienaar-en-dr.-Leopold-Scholtz3
Mev.-Ansori-Mare-en-prof.-Wessel-Pienaar4
Mnr.-John-Roos,-proff.-Wessel-Pienaar-en-Bertha-Spies5
Prof.-Gerhard-van-HuyssteenBig6
Prof.-J.P.-PetzerBig7
Proff.-Fanie-de-Beer-en-Wessel-Pienaar8
Proff.-Gerry-Swan,-Wessel-Pienaar-en-Douglas-Oliver9
Proff.-Jaap-Steyn-en-Wessel-Pienaar10

Kontak Ons:

Tydelike kantoor: Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria, 0084
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur

v3
v9
v7
v6
v5
v4
v8
v2
v1