Oor Ons

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Beurse 2018

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf.

Klik hier vir meer inligting.

Oproep om Referate

Die SA Akademie se jaarlikse simposium vind op 28 en 29 September 2017 in Pretoria plaas. Referaatvoorstelle word ingewag. Klik hier vir meer besonderhede.

Die Jan H. Maraisprys 2017

Die Jan H. Maraisprys vir ’n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal word vanjaar gesamentlik toegeken aan prof. Jaap Steyn van Bloemfontein en prof. Jan van der Watt van Nijmegen, Nederland. Klik hier vir meer besonderhede.

Akademiepryse 2017

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2017 besluit. Klik hier.

“Ons praat Afrikaans” – diverse mense – een taal

Besit die beste pragfoto’s van die fotokompetisie in hierdie boek “Ons praat AFRIKAANS” – diverse mense – een taal. Lees meer.

Mediaverklarings

Vakature: MVB Hub 2017

Mentorvennoot NWM soek ‘n senior, finansieël onafhanklike persoon met beskikbare tyd, entrepreneuriese entoesiasme en gemotiveer om ‘n gemeenskapstaak te verrig om in 2017 in te faseer en die bestuur van dié maatskappy by die huidige direkteur oor te neem wat dan aftree.

Lees meer.

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2017

WISKUNDE-IN-AKSIE en UITBREIDING NA WETENSKAP IN AKSIE word aangebied deur Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns in samewerking met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU). Lees meer hier.

POORT-Skryfkompetisie 2017

Die POORT-Skryfkompetisie vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag! Lees meer.

Navorsing en Publikasies

In ’n trotse tradisie van meer as ’n eeu steun die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die publikasie van Afrikaanse boeke, veral in die akademiese omgewing. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za. Klik hier vir meer inligting. Klik hier vir die aansoekvorms.

Uitnodiging: Artikels vir SATNT

Uitnodiging: Artikels vir Die SA Tydskrif vir Natuurwetenskappe en Tegnologie: SATNT.  Lees meer hier.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief April 2017

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

Beurse 2018

i/s M- en D-beurse vir 2018 (in enige vakrigting deur die medium van Afrikaans) Die SA Akademie stel vir 2018 ’n beperkte aantal studiebeurse beskikbaar vir M- en D-studie in enige vakrigting (geestes- of natuurwetenskappe). Die uitkoms van die betrokke studie (’n proefskrif of verhandeling of enige ander vereiste vorm) moet in Afrikaans wees. Beurswaardes: M-beurse: […]

Jaarvergadering en Simposium 2017

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se jaarvergadering en jaarlikse simposium vind vanjaar op 28 en 29 September in Pretoria plaas. Akademielede en/of belangstellendes wat ’n bydrae (maksimaal 25 minute) wil lewer, word hartlik uitgenooi om ’n voorlegging te doen wat aansluit by die oorkoepelende tema. Klik hier vir meer besonderhede.  

Prolingua Uitnodiging

Prolingua-lede en ander belangstellendes Prolingua spring hierdie jaar weg met die bekende sportverslaggewer, Johann Russouw, wat kom gesels oor sportterme. Sy onderwerp is Sport in Afrikaans oor die radio en hy konsentreer op voetbal (sokker), gholf, krieket, rugby, swem en atletiek wat vol eiesoortige termskeppings is. Dink maar aan skrumskakel (scrumhalf) = rugby; wawiel doelskop […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Pretoria 2 Oktober 2015

Kontak Ons:

Tydelike kantoor: Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria, 0084
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur