Oor Ons

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Nuwe prys deur die SA Akademie ingestel

Die Jan H. Maraisprys is pas deur die Akademie ingestel. Die prysgeld beloop R500 000. Nominasies word ingewag. Klik hier vir meer besonderhede.

Verkiesing van Akademieraad

Die Akademieraad vir die termyn 2015 tot 2017 is op 1 Okboter 2015 nuut saamgestel. Lees meer hier.

Akademiepryse 2016

Oproep om nominasies vir Akademiepryse wat in 2016 toegeken kan word. Klik hier vir meer besonderhede.

 

Tydelike Akademiekantoor

Die kantoor het getrek!  Vir die jaar of meer wat die aanbou en verbouings van Engelenburghuis plaasvind, is ʼn tydelike kantoorhuis ingerig te Soutpansbergweg 92, Riviera. Skakel ons by +27 86 133 3786. Al die personeel se e-posadresse bly dieselfde, dus hoop ons dat almal steeds maklik met ons kan kontak hou.

Wiskunde-in-Aksie 2015

Wiskunde-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers te identificeer. Lees meer oor die Wiskunde-Pretdag en Toppresteerders 2015 hier.

Beurse

Ruim finansiële steun vir Magister-/Doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte/verhandelinge in Afrikaans wil skryf! Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vir 2016 ’n beperkte aantal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans IN ENIGE STUDIERIGTING. Klik hier vir die aansoekvorm.

 

Ontmoet die SA Akademie se eerste beurskandidate. Lees meer hier.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Augustus 2015

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

blackboard

Wiskunde-in-Aksie

Wiskunde-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers te identifiseer. Die pryse is soos volg: 1ste plek: R1 000; 2de plek: R500; […]

beurseNpic

Beurse

Ruim finansiële steun vir Magister-/Doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte/verhandelinge in Afrikaans wil skryf! Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vir 2016 ’n beperkte aantal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans IN ENIGE STUDIERIGTING. Klik hier vir meer besonderhede. Ontmoet die SA Akademie se eerste beurskandidate. Enkele studente moet nog egter bevestig […]

sooispit-main

Sooispit 2015

Op 11 Junie 2015 is die sooispitseremonie gehou op die terrein van die Engelenburghuis, en die eerste sooi vir die nuwe kantoorgebou is in die koue gespit! Teenwoordig was die Akademieraadslede asook die personeel, argitek en museumkundige. (Hoof foto: Agterste ry: Mnr Rudolph Botha, mnr Francois van der Merwe, (argitek) proff Oppel Greeff, Hennie van […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Pretoria 2 Oktober 2015
BekroningOct1
DRBoetTroskieBig2
Dr.-Ton-Vosloo,-prof.-Wessel-Pienaar-en-dr.-Leopold-Scholtz3
Mev.-Ansori-Mare-en-prof.-Wessel-Pienaar4
Mnr.-John-Roos,-proff.-Wessel-Pienaar-en-Bertha-Spies5
Prof.-Gerhard-van-HuyssteenBig6
Prof.-J.P.-PetzerBig7
Proff.-Fanie-de-Beer-en-Wessel-Pienaar8
Proff.-Gerry-Swan,-Wessel-Pienaar-en-Douglas-Oliver9
Proff.-Jaap-Steyn-en-Wessel-Pienaar10

Kontak Ons:

Tydelike kantoor: Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria, 0084
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur

v3
v9
v7
v6
v5
v4
v8
v2
v1