Oor Ons

Missie en doelstellings van die SA Akademie
Die missie en algemene doelstellings van die Akademie – soos in sy Akte van Oprigting vasgelê – is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans (primêr binne Suid-Afrika). Voorts behels dit ook die lewering van diens aan die samelewing. Hierdie multidissiplinêre organisasie wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien, streef na uitnemendheid, billikheid, hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes.

Aktiwiteite van die SA Akademie
Binne die raamwerk van sy missie en doelstellings ondersoek  die Akademie voortdurend aktuele sake van openbare belang, neem standpunt daaroor in, en tree ook meermale adviserend, fasiliterend en meningsvormend in sake van nasionale belang op deur direk by die verloop van gebeure betrokke te raak.

Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Pos van Hoof- uitvoerende beampte

Die pos van die Hoof- uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is beskikbaar vanaf 1 Julie 2019. Hiermee ‘n uitnodiging aan candidate wat voldoen aan die vereistes om aansoek te doen vir die pos. Klik hier vir meer inligting.

Geskiedenissimposium 25 Januarie 2019

Tema: Die Eerste Wêreldoorlog – ‘n vergete oorlog en sy betekenis vir Suid-Afrika. Klik hier vir meer besonderhede en die program.

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2018

Wenners van die Wiskunde- en Wetenskap-in-Aksie 2018: lees die verslag hier.

SA Akademiepryse 2019

U word uitgenooi om nominasies voor te lê vir die SA Akademiepryse wat in 2019 toegeken kan word. Klik hier vir meer inligting.

Poort-skryfkompetisie 2019

Die SA Akademie nooi alle leerders met skryftalent aan om deel te neem in die Poort-skryfkompetisie 2019. Lees meer hier.

 

Bekronings 2018

Die SA Akademie se bekroningsplegtigheid het op 18 Julie 2018  (Pretoria) en op 21 September 2018 (Stellenbosch) plaasgevind. Klik hier vir foto’s van die geleenthede. 

Jan H Maraisprys 2019

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2019. Leer meer.

Beurse 2018

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf.

Klik hier vir meer inligting.

Navorsing en Publikasies

In ’n trotse tradisie van meer as ’n eeu steun die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die publikasie van Afrikaanse boeke, veral in die akademiese omgewing. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za. Klik hier vir meer inligting. Klik hier vir die aansoekvorms.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Desember 2018

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

Werkswinkel: Afrikaanse Wikipedia

Gekanselleer, nuwe datums sal in 2019 deur gegee word. Ons nooi graag alle belangstellendes uit na ʼn werkswinkel oor hoe om tot die Afrikaanse Wikipedia by te dra (die skryf, redigeer en vertaal van artikels). Almal is soos altyd baie welkom, maar hierdie werkswinkel is spesifiek daarop toegespits om persone wat nog nie voorheen aan […]

Nasionale POORT-Skryfkompetisie 2019

Die Poort-Skryfkompetisie is ‘n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat ten doel het om skeppende skryftalent in Afrikaans by hoërskoolleerders aan te moedig en sodanige kreatiwiteit uiteindelik te waardeer en aan ‘n groter gehoor bloot te stel. Hierdie kompetisie vind al vanaf 1971 plaas en gaan jaarliks van krag tot krag! […]

Prolingua Uitnodiging

Prolingua-lede en ander belangstellendes Dante se meesterlike Paradiso in Afrikaans Die bekende digter, Cas Vos, gesels op Woensdag 8 Augustus 2018 by Prolingua in Centurion oor sy vertaling van Dante Alighieri se Paradiso in Afrikaanse digvorm. ’n DVD sal vertoon word waarop die gesoute akteur, Dawid Minnaar, van die vertalings voorlees met musiek en visuele […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Pretoria 18 Julie 2018

Kontak Ons:

Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria, 0083
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur