Oor Ons

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Ons Praat Afrikaans Fotografiekompetisie

Alle fotograwe en entoesiasfotograwe word genooi om aan hierdie opwindende fotografie-projek deel te neem. Lees meer.

Spesiale uitgawe van Tydskrif vir Geesteswetenskappe: AWS

In 2017 herdenk die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die eeufees van die heel eerste Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) van 1917. Lees meer.

 

Afrikaanse Wikipedia werkswinkels

Die eerste geleenthede vir Akademielede en ander belangstellendes om uit te vind hoe om tot die Afrikaanse Wikipedia by te dra, vind op 18 Augustus, 8 September, 13 Oktober en 17 November 2016 plaas. Klik hier vir meer inliging.

Pryswenner van die Jan H. Maraisprys 2016

Die Jan H Marais prys is tydens ‘n spoggeleentheid toegeken aan prof. Hermann Giliomee. Lees die volle berig van die prys oorhandiging hier.

Die Jan H. Maraisprys 2017

Nominasies word ingewag vir toekenning van die Jan H. Maraispryse vir 2017. Die prysgeld beloop R500 000. Klik hier vir meer besonderhede en hier vir die reglement.

Oproep om Referate

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se jaarvergadering en jaarlikse simposium vind vanjaar op 6 en 7 Oktober by die Universiteit van Stellenbosch plaas. Die oorkoepelende tema is: BENUTTING VAN DIVERSITEIT. Lees meer.

Mediaverklarings

SA Akademie verwelkom hofuitspraak oor UV

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns verwelkom die uitspraak van die Vrystaatse Hoër Hof oor die taalbedeling by die Universiteit van die Vrystaat.

Lees meer.

Spitsberaad – 17 Februarie 2016

Opsomming van die Spitsberaad wat gehou is 17 Februarie 2016 in Pretoria met die titel: Studente-onluste en die implikasies vir Afrikaans aan hoëronderwysinstellings. Lees meer hier.

Wiskunde-in-Aksie 2016

Wiskunde-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers te identifiseer. Lees meer hier.

Beurse

Ruim finansiële steun vir Magister-/Doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte/verhandelinge in Afrikaans wil skryf! Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vir 2017 ’n beperkte aantal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans IN ENIGE STUDIERIGTING. Klik hier vir meer inligting. Klik hier vir die aansoekvorm.

 

Ontmoet die SA Akademie se eerste beurskandidate. Lees meer hier.

Boeke in Afrikaans

Die SA Akademie bied finansiële bystand vir die publikasie van Afrikaanse boeke. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za. Aansoeke word elke laaste Maandag van ‘n maand vir goedkeuring oorweeg. Klik hier vir die aansoekvorm.

Tydelike Akademiekantoor

Die kantoor het getrek!  Vir die jaar of meer wat die aanbou en verbouings van Engelenburghuis plaasvind, is ʼn tydelike kantoorhuis ingerig te Soutpansbergweg 92, Riviera. Skakel ons by +27 86 133 3786. Al die personeel se e-posadresse bly dieselfde, dus hoop ons dat almal steeds maklik met ons kan kontak hou.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief April 2016

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

camera

Ons Praat Afrikaans Fotografiekompetisie

Alle fotograwe en entoesiasfotograwe word genooi om aan hierdie opwindende fotografie-projek deel te neem. Die projek is daarop gemik om die diversiteit van Afrikaanssprekende individue regoor Suid-Afrika en die wêreld ten toon te stel. Die tema van die kompetisie is: Ons Praat Afrikaans Diverse Mense – Een taal Die sekondêre doel van hierdie projek is […]

poortWriting

Spesiale uitgawe van Tydskrif vir Geesteswetenskappe: AWS

In 2017 herdenk die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die eeufees van die heel eerste Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) van 1917. Daar word beoog om ter herdenking van hierdie besondere gebeure ’n spesiale uitgawe van Tydskrif vir Geesteswetenskappe te laat verskyn. Omdat die Letterkundekommissie ook een van die heel oudstes is van die Akademie, sal hierdie spesiale […]

aldrie

Jan H Maraisprys

Die Jan H Marais prys is tydens ‘n spoggeleentheid toegeken aan prof. Hermann Giliomee (sien onder).           Die historikus prof. Hermann Giliomee is die eerste ontvanger van die Jan H. Maraisprys wat oorhandig is op ’n spoggeleentheid by die Universiteit Stellenbosch. Die prys, wat deur die Het Jan Marais Nationale Fonds, […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Pretoria 2 Oktober 2015
BekroningOct1
DRBoetTroskieBig2
Dr.-Ton-Vosloo,-prof.-Wessel-Pienaar-en-dr.-Leopold-Scholtz3
Mev.-Ansori-Mare-en-prof.-Wessel-Pienaar4
Mnr.-John-Roos,-proff.-Wessel-Pienaar-en-Bertha-Spies5
Prof.-Gerhard-van-HuyssteenBig6
Prof.-J.P.-PetzerBig7
Proff.-Fanie-de-Beer-en-Wessel-Pienaar8
Proff.-Gerry-Swan,-Wessel-Pienaar-en-Douglas-Oliver9
Proff.-Jaap-Steyn-en-Wessel-Pienaar10

Kontak Ons:

Tydelike kantoor: Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria, 0084
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur

v3
v9
v7
v6
v5
v4
v8
v2
v1