Oor Ons

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Verkiesing van Akademieraad

Die Akademieraad moet vanjaar nuut saamgestel word. Die huidige raad se termyn verstryk einde September 2015. U word vriendelik versoek om kandidate te nomineer. (Vir meer inligting en vir ‘n nominasievorm, klik hier)

TT Cloete †

Die Akademie het met leedwese kennis geneem van prof TT Cloete se afsterwe op 29 Julie 2015, in die ouderdom van 91 jaar. Lees meer.

Tydelike Akademiekantoor

Die kantoor het getrek!  Vir die jaar of meer wat die aanbou en verbouings van Engelenburghuis plaasvind, is ʼn tydelike kantoorhuis ingerig te Soutpansbergweg 92, Riviera. Skakel ons by +27 86 133 3786. Al die personeel se e-posadresse bly dieselfde, dus hoop ons dat almal steeds maklik met ons kan kontak hou.

Sooispit

Op 11 Junie 2015 is die sooispitseremonie gehou op die terrein van die Engelenburghuis. Lees meer.

 

Wiskunde-in-Aksie 2015

Die Wiskunde-in-Aksie se doel is om in 2015 Afrikaanssprekende leerders in graad 6 en graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers te identifiseer. Klik hier vir meer inligting.

Beurse

Ruim finansiële steun vir doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte in Afrikaans wil skryf, word deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns in die vooruitsig gestel. Lees meer.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Maart 2015

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

puzzle-654957_1280

Verkiesing van Akademieraad 2015 tot 2017

SLUITINGSDATUM VIR NOMINASIES: 14 Augustus 2015 om 16:00   Geagte Akademielid Die Akademieraad moet vanjaar nuut saamgestel word. Die huidige raad se termyn verstryk einde September 2015. Die Raad is tans soos volg saamgestel:   Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe Prof. I. Eloff (Noordelike provinsies) (o/voors.) Prof. F. Pretorius (Noordelike provinsies) Prof. H.P. van Coller (Sentrale […]

tt

TT Cloete †

Die Akademie het met leedwese kennis geneem van prof TT Cloete se afsterwe op 29 Julie 2015, in die ouderdom van 91 jaar. Deur die jare is hy telkens op ’n wye verskeidenheid van terreine deur die Akademie vereer: In 1976 het Cloete die Gustav Preller prys vir literatuurwetenskappe en letterkundige kritiek ontvang. Die Hertzogprys […]

WPienaar_Bekroning

Onderhoud met die Voorsitter van die Akademie

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wissel elke drie jaar tussen ’n geestes- en natuurwetenskaplike as voorsitter. Wessel Pienaar, ’n natuurwetenskaplike, is sedert 4 September 2014 die nuwe voorsitter. Hy gesels met Naomi Meyer oor sy nuwe aanstelling, en oor inspanning en ontspanning. Hallo Wessel, baie geluk met die aanstelling as voorsitter van die […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Stellenbosch 24 Junie 2015
johanRademan
MrTom-Mclachlan_TertiusKapp
TMcLachlan_DrFrikkieLomb
JohanDV_en
PrfKwesiPrah
ProfLeon_en
ProfLizetteRabe
ProfWesselP_en
ProfWDrMarianne_en
ProfLeslie_en

Kontak Ons:

Tydelike kantoor: Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria, 0084
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur

v3
v9
v7
v6
v5
v4
v8
v2
v1