Oor Ons

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

SAAWK Jaarverslag Jan 2015 – Des 2015

Verslag van die raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Lees ons volle jaarverslag hier.

Jaarvergadering en Simposium Referate

Lees die referate wat tydens die Jaarvergadering en Simposium in Oktober 2016 gelewer is hier.

Uitnodiging: Artikels vir SATNT

Uitnodiging: Artikels vir Die SA Tydskrif vir Natuurwetenskappe en Tegnologie: SATNT.  Lees meer hier.

Ons Praat Afrikaans Fotografiekompetisie

Alle fotograwe en entoesiasfotograwe word genooi om aan hierdie opwindende fotografie-projek deel te neem. Lees meer.

Mediaverklarings

Miljoeneplan vir Beurse: Studie in Afrikaans

Tientalle studente op meesters- en doktorsgraadvlak van oral in Suid-Afrika het aansoek gedoen om befondsing van hulle studie deur die medium van Afrikaans.

Lees meer.

Spesiale uitgawe van Tydskrif vir Geesteswetenskappe: AWS

In 2017 herdenk die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die eeufees van die heel eerste Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) van 1917. Lees meer.

 

Beurse

Ruim finansiële steun vir Magister-/Doktorsgraadstudente wat hulle proefskrifte/verhandelinge in Afrikaans wil skryf! Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel vir 2017 ’n beperkte aantal beurse/toekennings beskikbaar, bedoel vir nagraadse studie deur die medium van Afrikaans IN ENIGE STUDIERIGTING. Klik hier vir meer inligting.

 

Ontmoet die SA Akademie se eerste beurskandidate. Lees meer hier.

Afrikaanse Wikipedia werkswinkels

Die eerste geleenthede vir Akademielede en ander belangstellendes om uit te vind hoe om tot die Afrikaanse Wikipedia by te dra, vind op 13 Oktober en 17 November 2016 plaas. Klik hier vir meer inliging.

Boeke in Afrikaans

Die SA Akademie bied finansiële bystand vir die publikasie van Afrikaanse boeke. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za. Aansoeke word elke laaste Maandag van ‘n maand vir goedkeuring oorweeg. Klik hier vir die aansoekvorm.

Die Jan H. Maraisprys 2017

Nominasies word ingewag vir toekenning van die Jan H. Maraispryse vir 2017. Die prysgeld beloop R500 000. Klik hier vir meer besonderhede en hier vir die reglement.

Wiskunde-in-Aksie 2016

Wiskunde-in-Aksie is ’n projek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die samewerking van die SAOU, wat ten doel het om leerders in Graad 6 en Graad 7 wat ’n besondere aanleg in wiskunde het, met behulp van hulle wiskunde-onderwysers te identifiseer. Lees meer hier.

Tydelike Akademiekantoor

Die kantoor het getrek!  Vir die jaar of meer wat die aanbou en verbouings van Engelenburghuis plaasvind, is ʼn tydelike kantoorhuis ingerig te Soutpansbergweg 92, Riviera. Skakel ons by +27 86 133 3786. Al die personeel se e-posadresse bly dieselfde, dus hoop ons dat almal steeds maklik met ons kan kontak hou.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief Augustus 2016

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

herztlesing

Jaarvergadering en Simposium Oktober 2016 Referate

Klik op die referate om te lees: Mmamabele Verhaal Akademie Referaat van Prof MJ Schoeman SAAWK Uitdagings vir die Universiteitswese in Afrika Tale getroud maar enkelopend Oktober 2016 Die SA Onderwysstelsel Creating wealth through agriculture in Limpopo Die Grondhervormingsmodel SA Akademie Oktober 2016 Fees Must Fall   Klik op die referaat om af te laai: […]

WPienaar_Bekroning

Bekroningsgeleentheid 2016

Akademie se Bekroningsgeleentheid 2016 – Erelidmaatskap van Adam Small Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se suidelike bekroningsgeleentheid het Vrydagaand 7 Oktober 2016 in Stellenbosch plaasgevind. Wessel Pienaar, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, het die pryse oorhandig. Lees die huldigingswoord artikel hier. Klik hier vir die fotoblad van die aand.  

micro

Uitnodiging: Artikels vir Die SATNT

Uitnodiging: Artikels vir Die SA Tydskrif vir Natuurwetenskappe en Tegnologie: SATNT Tema: Die Aard van Wetenskap en Wetenskaplike Ondersoek Sperdatum vir aanlynvoorlegging: 30 April 2017 Gasredakteurs: Prof. W. J. Fraser (UP), Prof. A. Hattingh (UK) en Dr. E. Gaigher (UP)   Die Aard van Wetenskap en Wetenskaplike Ondersoek Die praktiese implementering (praktykwording) van wetenskaplike ondersoek […]

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Pretoria 2 Oktober 2015
BekroningOct1
DRBoetTroskieBig2
Dr.-Ton-Vosloo,-prof.-Wessel-Pienaar-en-dr.-Leopold-Scholtz3
Mev.-Ansori-Mare-en-prof.-Wessel-Pienaar4
Mnr.-John-Roos,-proff.-Wessel-Pienaar-en-Bertha-Spies5
Prof.-Gerhard-van-HuyssteenBig6
Prof.-J.P.-PetzerBig7
Proff.-Fanie-de-Beer-en-Wessel-Pienaar8
Proff.-Gerry-Swan,-Wessel-Pienaar-en-Douglas-Oliver9
Proff.-Jaap-Steyn-en-Wessel-Pienaar10

Kontak Ons:

Tydelike kantoor: Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria, 0084
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur

v3
v9
v7
v6
v5
v4
v8
v2
v1