Oor Ons

Missie en doelstellings van die SA Akademie
Die missie en algemene doelstellings van die Akademie – soos in sy Akte van Oprigting vasgelê – is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans (primêr binne Suid-Afrika). Voorts behels dit ook die lewering van diens aan die samelewing. Hierdie multidissiplinêre organisasie wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien, streef na uitnemendheid, billikheid, hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes.

Aktiwiteite van die SA Akademie
Binne die raamwerk van sy missie en doelstellings ondersoek  die Akademie voortdurend aktuele sake van openbare belang, neem standpunt daaroor in, en tree ook meermale adviserend, fasiliterend en meningsvormend in sake van nasionale belang op deur direk by die verloop van gebeure betrokke te raak.

Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is.

Om meer te leer oor ons en wat ons doen, gebruik asseblief die hoof navigasie bo.

Nuusflitse

Jan H Maraisprys 2019

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2019. Leer meer.

Kollokwium: Politieke Wetenskap

Kollokwium: Politieke Wetenskap by Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se kantore op 10 Mei 2018. Lees meer.

Akademiepryse 2018

Die Raad van die SA Akademie het op 12 April die Akademiepryse vir 2018 toegeken. Klik hier vir meer besonderhede.

Poort-skryfkompetisie 2018

Die wenners vir 2018 bekend. Lees meer hier.

 

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2018

Die Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie vir 2018 vind weer nasionaal plaas. Lees meer.

Simposia

Oproep om referateDie Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se jaarvergadering en jaarlikse simposium vind vanjaar op 20 en 21 September 2018 in Stellenbosch plaas.

Lees meer hier.

ATKV-SA Akademieprys

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel ’n jaarlikse prysgeld van R60 000 beskikbaar vir die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in ’n betrokke jaar in ’n geakkrediteerde tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Lees meer hier.

Frans Oerder Kunswerkkatalogus

Klik hier vir die Frans Oerder Kunswerkkatalogus.

Beurse 2018

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf.

Klik hier vir meer inligting.

Navorsing en Publikasies

In ’n trotse tradisie van meer as ’n eeu steun die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die publikasie van Afrikaanse boeke, veral in die akademiese omgewing. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za. Klik hier vir meer inligting. Klik hier vir die aansoekvorms.

ONTMOET DIE PERSONEEL VAN DIE AKADEMIE

Lees Ons Jongste Nuusbrief

Nuusbrief April 2018

WIL U MEER WEET OOR ONS AKTIWITEITE EN PROJEKTE?

Engelenburghuismuseum

Engelenburghuis is ná Engelenburg se dood in 1932 as museum ingerig en onder die kuratorskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geplaas. Die vier vertrekke aan die westekant word steeds as museum gebruik.

Nuus

Kollokwium: Politieke Wetenskap

Kollokwium Politieke Wetenskap: Donderdag 10 Mei 2018, 09:45 tot 15:30 Plek: SA Akademie vir Wetenskap en Kuns Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria Klik hier vir die program. Kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za voor 8 Mei 2018 om u plek te bespreek.   

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie 2018

Die nasionale Wiskunde-in-Aksieprojek is reeds die afgelope vier jaar aangebied en die Wetenskap-in-Aksie is in 2017 geloods. Klik hier om die verslag van die afgelope jaar se aktiwiteite te lees.  Die hoofdoel is om in 2018 aan die leerders in graad 6 en graad 7 weer ‘n geleentheid te bied om in Wiskunde sowel as in […]

Simposium 2018

Oproep om referate Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se jaarvergadering en jaarlikse simposium vind vanjaar op 20 en 21 September 2018 in Stellenbosch plaas. OORKOEPELENDE TEMA: “Uitdagings en oplossings binne die wetenskap, die kunste en die Afrikaanse taal”. Klik hier vir meer besonderhede.  

Lees Meer Nuus

FOTOGALERY

Bekroning Stellenbosch 21 Junie 2017

Kontak Ons:

Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria, 0083
086 133 3786

Ons word Ondersteun Deur