Beurse

Beurse: M- en D-studie 2020 Aansoekvorm

i/s M- en D-beurse vir 2020 (in enige vakrigting deur die medium van Afrikaans)

Die SA Akademie stel vir 2020 ‘n beperkte aantal studiebeurse beskikbaar vir M- en D-studie in enige vakrigting (geestes- of natuurwetenskappe). Die uitkoms van die betrokke studie (‘n proefskrif of verhandeling of enige ander vereiste vorm) moet in Afrikaans wees.

Beurswaardes:

  • M-beurse: Tot ‘n maksimum van R60 000 (eenmalig)
  • D-beurse: Tot ‘n maksimum van R120 000 (eenmalig)

Beurswaardes hang af van beskikbare fondse.

Voltydse en deeltydse kandidate kan kwalifiseer, hoewel voltydse studente voorkeur geniet.

Uitgebreide inligting en die aansoekvorm is op die SA Akademie se webwerf beskikbaar (klik hier onder) of by die Akademiekantoor. Navrae kan ook gerig word aan Melanie Rens by beurse@akademie.co.za

Die sluitingsdatum vir die aansoeke is 31 Augustus 2019 en die uitslae sal aan die begin van Desember 2019 bekendgemaak word.

Wat benodig word, sluit onder meer die volgende in:

  • ‘n Ingevulde aansoekvorm;
  • ‘n Opsomming van die studie of navorsingsvoorlegging van 10-15 bladsye
  • ‘n Motivering van die relevansie van u studie van 3-5 bladsye
  • Die aanbeveling van ‘n studieleier/promotor;
  • ‘n Voorlopige registrasiedokument (waar beskikbaar)
  • ‘n Benaderde begroting en verslag van alternatiewe en bykomende finansiering om u studies te kan voltooi

Volledige voltooide aansoeke (keurig taalversorg) moet die SA Akademie voor of op 31 Augustus 2019 bereik. Die aansoekvorm kan elektronies gestuur word aan me Melanie Rens by beurse@akademie.co.za

Klik hier vir meer inligting.

Klik hier om aansoek te doen.