Beurse

i/s M- en D-beurse vir 2018 (in enige vakrigting deur die medium van Afrikaans)

Die SA Akademie stel vir 2018 ’n beperkte aantal studiebeurse beskikbaar vir M- en D-studie in enige vakrigting (geestes- of natuurwetenskappe). Die uitkoms van die betrokke studie (’n proefskrif of verhandeling of enige ander vereiste vorm) moet in Afrikaans wees.

Beurswaardes:

  • M-beurse: Tot ‘n maksimum van R60 000 (eenmalig)
  • D-beurse: Tot ‘n maksimum van R120 000 (eenmalig)

Beurswaardes hang af van beskikbare fondse.
Voltydse en deeltydse kandidate kan kwalifiseer.

Uitgebreide inligting en die aansoekvorm is op die SA Akademie se webwerf beskikbaar (www.akademie.co.za) of by die Akademiekantoor. Navrae kan ook gerig word aan me. Melanie Rens by beurse@akademie.co.za

Die sluitingsdatum vir die aansoeke is 31 Augustus 2017 en die uitslae sal in die eerste week van Desember 2017 bekendgemaak word.

Wat benodig word, sluit onder meer die volgende in:

  • ’n Voltooide aansoekvorm;
  • ’n Goedgekeurde, taalversorgde navorsingsvoorlegging van 7-10 bladsye
  • ’n Motivering van die relavansie van u studie van 3-5 bladsye
  • Die aanbeveling van ’n studieleier/promotor;
  • ’n Voorlopige registrasiedokument (waar beskikbaar)

Klik hier vir meer besonderhede.

Klik hier om aansoek te doen.


Ontmoet die SA Akademie se eerste beurskandidate.

Enkele studente moet nog egter bevestig of hul die beurs gaan aanvaar. Lees meer hier.


Studente wat hul studies voltooi het in Afrikaans met ‘n beurs van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.