Beurse

Ruim beurse vir Doktorale en Magisterstudente
Aan alle universiteite in Suid-Afrika
Rektore
Registrateurs (Navorsing)
Navorsingburo’s
Dekane van fakulteite
Administrateurs
Belangstellendes

i/s M- en D-beurse vir 2019 (in enige vakrigting deur die medium van Afrikaans)

Die SA Akademie stel vir 2019 ‘n beperkte aantal studiebeurse beskikbaar vir M- en D-studie in enige vakrigting (geestes- of natuurwetenskappe). Die uitkoms van die betrokke studie (‘n proefskrif of verhandeling of enige ander vereiste vorm) moet in Afrikaans wees.

Beurswaardes:

  • M-beurse: Tot ‘n maksimum van R60 000 (eenmalig)
  • D-beurse: Tot ‘n maksimum van R120 000 (eenmalig)

Beurswaardes hang af van beskikbare fondse.

Voltydse en deeltydse kandidate kan kwalifiseer, hoewel voltydse studente voorkeur geniet.

Uitgebreide inligting en die aansoekvorm is op die SA Akademie se webwerf beskikbaar (klik hier onder) of by die Akademiekantoor. Navrae kan ook gerig word aan Melanie Rens by beurse@akademie.co.za

Die sluitingsdatum vir die aansoeke is 31 Augustus 2018 en die uitslae sal in die eerste week van Desember 2018 bekendgemaak word.

Wat benodig word, sluit onder meer die volgende in:

  • ‘n Voltooide aansoekvorm;
  • ‘n Goedgekeurde, taalversorgde navorsingsvoorlegging van 10-15 bladsye
  • ‘n Motivering van die relevansie van u studie van 3-5 bladsye
  • Die aanbeveling van ‘n studieleier/promotor;
  • ‘n Voorlopige registrasiedokument (waar beskikbaar)
  •  Volledige begroting om u studies te kan voltooi

 

Klik hier vir meer inligting.

Klik hier om aansoek te doen.


Ontmoet die SA Akademie se eerste beurskandidate.

Enkele studente moet nog egter bevestig of hul die beurs gaan aanvaar. Lees meer hier.


Studente wat hul studies voltooi het in Afrikaans met ‘n beurs van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.