Pryse

Akademiepryse vir 2018

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2018 besluit. Die pryse sal na keuse van die bekroondes tydens bekroningsplegtighede, onderskeidelik in Pretoria (18 Julie) en Stellenbosch (21 September) oorhandig word.

pdf_icon_small

Klik hier vir meer besonderhede.


 
Jan H. Maraisprys 2019
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2019.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 

ATKV-SA Akademieprys

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel ’n jaarlikse prysgeld van R60 000 beskikbaar vir die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in ’n betrokke jaar in ’n geakkrediteerde tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Vier pryse is bestem vir artikels in die geestesweten­skappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe wat ingenieurswese en mediese wetenskappe insluit. Die SA Akademie hanteer die keuringsproses.  Indien die prys gedeel word, word die bedrag van R10 000 tussen die outeurs van die betrokke artikels verdeel.

Lees hier meer oor die wenners vir 2018.

Kontak dr. Linda Brink by linda@akademie.co.za vir meer inligting.


 
AKADEMIEPRYSE 2017

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2017 besluit. Die pryse is tydens bekroningsplegtighede, onderskeidelik op Stellenbosch (Woensdag 21 Junie) en Pretoria (Vrydag 29 September) aan die pryswenners oorhandig.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 
 Jan H. Maraisprys 2018

Die Jan H. Marais-prys vir uitstaande bydrae in Afrikaans as wetenskapstaal word vanjaar vir die derde keer toegeken. Die wenners is professore Christo van Rensburg, ‘n taalkundige en navorsingsgenoot van die NWU en Marinus Wiechers, ‘n regsgeleerde, voorheen verbonde aan die regsfakulteit van UNISA en voormalige rektor van daardie instelling.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 

 Jan H. Maraisprys 2017

Die Jan H. Maraisprys vir ’n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal is in 2017 gesamentlik toegeken aan prof. Jaap Steyn van Bloemfontein en prof. Jan van der Watt van Nijmegen, Nederland. Die prysgeld van ’n halfmiljoen Rand as erkenning vir hulle lewenstaak ten bate van akademiese Afrikaans is gelykop tussen die twee pryswenners verdeel en is op 30 Mei 2017 in Stellenbosch aan hulle oorhandig.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 
Jan H. Maraisprys 2016

Die Jan H. Maraisprys is in 2016 toegeken aan prof. Hermann Giliomee. Die prysgeld beloop R500 000.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 
 AKADEMIEPRYSE 2016

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2016 besluit.

pdf_icon_smallLees meer.


 
Akademiepryse sedert 1909

pdf_icon_smallLees Akademiepryse sedert 1909 hier.