Pryse

Jan H. Maraisprys 2018
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2018.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 

AKADEMIEPRYSE 2017

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2017 besluit. Die pryse sal na keuse van die bekroondes tydens bekroningsplegtighede, onderskeidelik op Stellenbosch (Woensdag 21 Junie) en Pretoria (Vrydag 29 September) oorhandig word.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 
 Jan H. Maraisprys 2017
Die Jan H. Maraisprys vir ’n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal word vanjaar gesamentlik toegeken aan prof. Jaap Steyn van Bloemfontein en prof. Jan van der Watt van Nijmegen, Nederland. Die prysgeld van ’n halfmiljoen Rand as erkenning vir hulle lewenstaak ten bate van akademiese Afrikaans word gelykop tussen die twee pryswenners verdeel en sal op 30 Mei 2017 by ’n funksie op Stellenbosch aan hulle oorhandig word.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 
Pryswenner van die Jan H. Maraisprys 2016

Die Jan H. Maraisprys is vanjaar toegeken aan prof. Hermann Giliomee. Die prysgeld beloop R500 000.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 
 AKADEMIEPRYSE 2016

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2016 besluit.

pdf_icon_smallLees meer.


 
 ATKV-SA Akademieprys

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel ’n jaarlikse prysgeld van R60 000 beskikbaar vir die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in ’n betrokke jaar in ’n geakkrediteerde tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Vier pryse is bestem vir artikels in die geestesweten­skappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe wat ingenieurswese en mediese wetenskappe insluit. Die SA Akademie hanteer die keuringsproses.  Indien die prys gedeel word, word die bedrag van R10 000 tussen die outeurs van die betrokke artikels verdeel.

Kontak mev. Linda Brink by linda@akademie.co.za vir meer inligting.


 
Akademiepryse sedert 1909

pdf_icon_smallLees Akademiepryse sedert 1909 hier.