Akademiepryse vir 2024

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns kondig met groot genoeë die gesogte Akademiepryse vir 2024 aan.

Die pryse sal by ’n bekroningsplegtigheid in September in Pretoria aan die wenners oorhandig word. Hierdie verklaring bevat die besonderhede van die bekronings vir 2024. Die bekroondes is waar moontlik reeds mondelings daaroor ingelig.

lees meer nuus