Gesprekspunt

Besinnings oor aktuele aangeleenthede

Meningstukke deur Akademielede en ander kundiges

Menings wat in bydraes op Gesprekspunt uitgespreek word, weerspiëel nie noodwendig die menings en opvattings van die SA Akademie nie.

Internasionale Vertaaldag, 30 September: Translation unveils the many faces of humanity

deur prof Fanie Olivier, wenner van die SA Akademieprys vir Vertaalde Werk 2023
30/9/23

Internasionalevertaaldag is in 1991 deur die Federasie van Internasionale Vertalers [FIT] geskep en in 2017 deur die Verenigde Nasies geproklameer...[Ver]taalkontekste is natuurlik so wyd soos die Heer se genade, maar vanjaar se Vertaaldag-tema,“Translation unveils the many faces of humanity”, wil waarskynlik veral klem plaas op die funksie van letterkunde-in-vertaling.

lees verder

Erfenisdag, 24 September: Is erfenis geskiedenis?

deur dr Lindie Koorts
23/9/23

“Erfenis” en “geskiedenis” is twee begrippe wat ons dikwels in samehang hoor. Is erfenis egter dieselfde as geskiedenis, in die akademiese sin van die woord, en is erfenis iets waarmee historici hulself besig hou?

lees verder

Internasionale Geletterdheidsdag, 8 September: ‘‘My ma word 93...’’

Deur prof Rinelle Evans
8/9/23

Prof Rinelle Evans bedink die konsep ‘geletterdheid’ in 'n moderne konteks.

lees verder
SKENKINGS