Gesprekspunt

Besinnings oor aktuele aangeleenthede

Meningstukke deur Akademielede en ander kundiges

Menings wat in bydraes op Gesprekspunt uitgespreek word, weerspiëel nie noodwendig die menings en opvattings van die SA Akademie nie.

Wêreldteaterdag, 27 Maart 2024 : Die stand van en tendense in Afrikaanse teater

deur prof Nico Luwes, voorsitter van die SA Akademie se Kommissie vir Uitvoerende Kunste
26/3/24

lees verder

Vroue in leierskap in voedselwetenskap vir ʼn nuwe era van volhoubaarheid en voedselsekuriteit

deur prof Marena Manley, Raadslid van die SA Akademie en professor in Voedselwetenskap aan die Universiteit Stellenbosch
11/2/24

lees verder

Vroue in leierskap in die wetenskappe vir ’n nuwe era van volhoubaarheid

deur prof Rialet Pieters, Raadslid van die SA Akademie, ekotoksikoloog en professor in Dierkunde aan Noordwes-Universiteit

lees verder
SKENKINGS