Nuus

Lees meer oor die nuutste gebeure, persverklarings en algemene
nuus van die SAAWK

Persverklarings

Versoek vir nominasie vir die Jan H Maraisprys 2024

22/5/2024

Die Jan H Maraisprys verleen erkenning aan ’n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur werk en publikasies op hoë vlak en gehalte in Afrikaans. Dit kan aan ’n instansie of individu toegeken word. Die Jan H Maraisprys, vanjaar 10 jaar oud, is die grootste prys vir prestasie in Afrikaans met prysgeld van
R750 000.

Lees meer oor die nominasieproses

laai aflees hier

POS: HOOF- UITVOERENDE BEAMPTE (HUB)

11/5/2024

Die pos van hoof- uitvoerende beampte (HUB) van die SA Akademie het op 1 April 2024 vakant geraak. Van die nuwe HUB word verwag om reeds op 31 Julie 2024, of so spoedig moontlik daarna, diens te aanvaar. Die Hoofkantoor van die SA Akademie is in Pretoria gevestig. Daar word verwag dat die suksesvolle kandidaat kantoorpligtig al wees.

Aansoeke om die pos van HUB (voltyds) word tot 31 Mei 2024 ingewag. Onderhoude met geskikte kandidate word so gou moontlik gevoer en daar word verwag dat 'n aanstelling teen 31 Julie gemaak sal word.

laai aflees hier
Lees meer persverklarings

Gesprekspunt

Die SA Akademie se blog waar lede en ander kundiges besin oor aktuele aangeleenthede.

Vroue in leierskap in voedselwetenskap vir ʼn nuwe era van volhoubaarheid en voedselsekuriteit

deur prof Marena Manley, Raadslid van die SA Akademie en professor in Voedselwetenskap aan die Universiteit Stellenbosch
11/2/24

lees verder

Wêreldteaterdag, 27 Maart 2024 : Die stand van en tendense in Afrikaanse teater

deur prof Nico Luwes, voorsitter van die SA Akademie se Kommissie vir Uitvoerende Kunste
26/3/24

lees verder

Vroue as wetenskapleiers is kern tot voedselsekerheid en volhoubaarheid in Afrika en die wêreld

deur dr Ilse Trautman, voormalige Raadslid van die SA Akademie en Adjunkdirekteur Generaal: Landbounavorsing en Regulatoriese Dienste, Wes-Kaapse Dept. Landbou
10/2/24

lees verder

Nuusbriewe

2024

Klik op die voorblad om die betrokke nuusbrief oop te maak.
SKENKINGS