Nagraadse beurse

Die SA Akademie bied ‘n aantal nagraadse beurse aan

Maak gebruik van 'n elektroniese fondsoorplasing indien u 'n pasgemaakte bedrag wil skenk.

BANKBESONDERHEDE
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
ABSA Brooklyn (takkode 632005)
Tjekrek.nr: 610810004

Gebruik asb jou #SkenkingJouVan as verwysing vir die betaling.

x

Ruim nagraadse beurse vir 2023

Die SA Akademie bied weer ‘n aantal nagraadse beurse aan vir 2023 vir die volgende:

Merietebeurse vir Honneurs in:

Afrikaans
Afrikaans en Nederlands
Afrikaanse Taalpraktyk
Afrikaanse Skryfkuns

Magister- en doktorale beurse in:

Enige vakrigting solank die verhandeling of proefskrif in Afrikaans ingedien word vir eksaminering by ‘n SA universiteit.

Voltooi die gepaste aansoekvorm of stuur jou navraag aan Melanie Rens per e-pos.

SKENKINGS