Algemene kontakbesonderhede

Hoof- Uitvoerende Beampte:
Prof Anne-Marie Beukes
E-pos: ambeukes@akademie.co.za
Selfoonnommer: 083 675 8053

POORT-kompetisie

akademie@akademie.co.za

Finansies en publikasies

Hanlie Willemse: finansies@akademie.co.za

Beurse en befondsing van navorsing en publikasies

Melanie Rens: beurse@akademie.co.za

Ledesake; bekronings; simposia; werkgemeenskappe en afdelings; kommissies; Engelenburgmuseum; argief

Dr Linda Brink: linda@akademie.co.za

Plaaslike afdelings en werkgemeenskappe

Lede van die Akademie is oor die hele land versprei en is ingedeel in die Fakulteit Geesteswetenskappe en die Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie. Die lede is georganiseer in werkgemeenskappe. Vyf afdelings van die Akademie funksioneer op vakgrondslag: dié vir Biologiese Wetenskappe, Chemiese Wetenskappe, die Geneeskunde, Ingenieurswese en Wis- en Natuurkunde.

Afdeling Chemiese Wetenskappe

Dr Hertzog Bissett: hertzog.bissett@necsa.co.za

Afdeling Wis- en Natuurkunde

Prof Rudi Pretorius: pretorw@unisa.ac.za

Werkgemeenskap Potchefstroom

Prof Ewert Kleynhans: epjkleynhans@gmail.com

Werkgemeenskap Pretoria

Dr Linette van der Merwe:
linette.vandermerwe@up.ac.za

email icon

Werkgemeenskap Oos-Kaapland

Prof Japie Engelbrecht:
japie.engelbrecht@mandela.ac.za

email icon

Werkgemeenskap Vrystaat

Prof Hennie van Coller: vcollerh@ufs.ac.za

Werkgemeenskap Wes-Kaap

Prof Leopoldt van Huyssteen: lvh@sun.ac.za

Buitelandse Werkgemeenskap

Prof Shana Ponelis: ponelis@uwm.edu

Sosiale media

instagram logo
youtube logo

Kontak ons

Jou boodskap is ingedien.
Oeps! Iets het verkeerd geloop.
SKENKINGS