Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ken erelidmaatskap toe aan prof. Oppel Greeff

Die Suid-AfrikaanseAkademie vir Wetenskap en Kuns ken erelidmaatskap toe aan die internasionaal gerekende wetenskaplike, prof. Oppel Greeff, vir sy waardevolle bydrae om Afrikaans se status as ’n mediese wetenskapstaal op nasionale en internasionale gebied te bevorder.

LEES MEER HIER