Die Hoof- Uitvoerende Beampte van die SAAWK het met ingang 1 April 2024 uitgetree.

Die Hoof- Uitvoerende Beampte van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, prof. Anne-Marie Beukes, het met ingang 1 April 2024 uitgetree.

Lees Meer