UITNODIGING: WERKGEMEENSKAP POTCHEFSTROOM - VERGADERING OP 4 APRIL 2024 OM 17:00 (Ook virtueel)

U word vriendelik uitgenooi na die volgende byeenkoms van die Werkgemeenskap Potchefstroom op Donderdag 4 April om 17:00.


Die gasspreker is Prof. Anné H. Verhoef, Skool vir Filosofie, Potchefstroomkampus, NWU. Die onderwerp van haar aanbieding gaan oor ''Die onontbeerlike samehang tussen geluk (lewensgeluk), ongeluk (hartseer en pyn), en toeval (die onvoorsiene)''.

Meer inligting