Van Standaardafrikaans na algemene Afrikaans

Die eerste Taalkommissieseminaar het onlangs by die kantoor van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns plaasgevind. Die tema daarvan, “Die einde van Standaardafrikaans?”, is gekies omdat die Taalkommissie (TK) – ná jare se gesprekke oor die kwessie – voortaan nie meer na die variëteit wat in die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) beskryf word, as Standaardafrikaans wil verwys nie. Ons wil voortaan geskrewe, algemene Afrikaans in die AWS beskryf. Hiermee sluit ons ook aan by ’n tradisie wat in die taalkundewêreld gevestig raak, naamlik om van algemene Afrikaans, eerder as van Standaardafrikaans te praat.

LEES MEER