Beurse

Ruim nagraadsebeurse vir 2022

Die SA Akademie bied weer ‘n aantal nagraadse beurse aan vir 2022 vir die volgende:

MERIETEBEURSE VIR HONNEURS IN:

Afrikaans

Afrikaans en Nederlands

Afrikaanse Taalpraktyk

Afrikaanse Skryfkuns.

Klik hier vir meer inligting oor die honneursbeurse. Klik hier vir die aansoekvorm.

 

MAGRISTER- EN DOKTORALEBEURSE

In enige vakrigting solank die verhandeling of proefskrif in Afrikaans ingedien word vir eksaminering by ‘n SA universiteit. Vir meer inligting oor die beurse klik hier. 

Klik hier vir die aansoekvorm of stuur ‘n e-pos na Melanie Rens by beurse@akademie.co.za