Pryse

ATKV-SA Akademieprys 2020

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel ’n jaarlikse prysgeld van R60 000 beskikbaar vir die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in ’n betrokke jaar in ’n geakkrediteerde tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Vier pryse is bestem vir artikels in die geesteswetenskappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe wat ingenieurswese en mediese wetenskappe insluit.

Lees hier meer oor die wenners vir 2020.


 
SA Akademiepryse 2020

Die SA Akademiepryse vir 2020 is op 20 Mei deur die Akademieraad toegeken. Klik hier vir meer besonderhede.


 
ATKV-SA Akademieprys 2019

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel ’n jaarlikse prysgeld van R60 000 beskikbaar vir die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in ’n betrokke jaar in ’n geakkrediteerde tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Vier pryse is bestem vir artikels in die geesteswetenskappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe wat ingenieurswese en mediese wetenskappe insluit.

Lees hier meer oor die wenners vir 2019.


 
SA Akademiepryse 2019

Die SA Akademiepryse vir 2019 is op 11 April deur die Akademieraad toegeken.

pdf_icon_small

Klik hier vir meer besonderhede.


 
Jan H. Maraisprys 2019

Die Jan H Maraisprys vir ‘n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal word vanjaar toegeken aan die historikus prof. Fransjohan Pretorius van Pretoria.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 

SA Akademiepryse 2018

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2018 besluit.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 
ATKV-SA Akademieprys 2018

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) stel ’n jaarlikse prysgeld van R60 000 beskikbaar vir die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in ’n betrokke jaar in ’n geakkrediteerde tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Vier pryse is bestem vir artikels in die geestesweten­skappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe wat ingenieurswese en mediese wetenskappe insluit.

Lees hier meer oor die wenners vir 2018.


 
Jan H. Maraisprys 2018

Die Jan H. Marais-prys vir uitstaande bydrae in Afrikaans as wetenskapstaal is in 2018 vir die derde keer toegeken. Die wenners is professore Christo van Rensburg, ‘n taalkundige en navorsingsgenoot van die NWU en Marinus Wiechers, ‘n regsgeleerde, voorheen verbonde aan die regsfakulteit van UNISA en voormalige rektor van daardie instelling.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 
AKADEMIEPRYSE 2017

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2017 besluit.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 

 Jan H. Maraisprys 2017

Die Jan H. Maraisprys vir ’n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal is in 2017 gesamentlik toegeken aan prof. Jaap Steyn van Bloemfontein en prof. Jan van der Watt van Nijmegen, Nederland. Die prysgeld van ’n halfmiljoen Rand as erkenning vir hulle lewenstaak ten bate van akademiese Afrikaans is gelykop tussen die twee pryswenners verdeel en is op 30 Mei 2017 in Stellenbosch aan hulle oorhandig.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.


 
AKADEMIEPRYSE 2016

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op die volgende bekronings vir 2016 besluit.

pdf_icon_smallLees meer.


 
Jan H. Maraisprys 2016

Die Jan H. Maraisprys is in 2016 toegeken aan prof. Hermann Giliomee. Die prysgeld beloop R500 000.

pdf_icon_smallKlik hier vir meer besonderhede.