Gesprekspunt

Besinnings oor aktuele aangeleenthede

Meningstukke deur Akademielede en ander kundiges

Menings wat in bydraes op Gesprekspunt uitgespreek word, weerspiëel nie noodwendig die menings en opvattings van die SA Akademie nie.

Afrikaanse Taaldag (14 Augustus): ''...dai ganie wek nie.''

deur prof Marné Pienaar
14/8/23

Ek gee tans vir die eerstejaars toegepaste sosiolinguistiek en een van die aspekte wat in die kursus behandel word, is taalhoudings teenoor die niestandaardvariëteite van Afrikaans. Ek is die enigste persoon in die klas wat Standaardafrikaans praat.

lees verder

Nasionale wetenskapsweek: Om die basiese wetenskappe se rol in die moderne wêreld te vier

deur prof Debra Meyer, Adjunk-visekanselier by Sol Plaatje Universiteit
3/8/23

Die basiese wetenskappe is dit waarvan almal van ons ’n bietjie moet weet om ons wêreld beter te verstaan, terwyl dié wat baie daarvan weet ons lewens aansienlik makliker maak deur die gebruik van die kennis. ’n Goeie begrip van wiskunde, biologie, fisika en chemie help ons om natuurlike verskynsels te verstaan.

lees verder

Van Standaardafrikaans na algemene Afrikaans

deur Suléne Pilon, Voorsitter van die SA Akademie se Taalkommissie
23/6/23

Die eerste Taalkommissieseminaar het onlangs by die kantoor van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns plaasgevind. Die tema daarvan, “Die einde van Standaardafrikaans?”, is gekies omdat die Taalkommissie (TK) – ná jare se gesprekke oor die kwessie – voortaan nie meer na die variëteit wat in die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) beskryf word, as Standaardafrikaans wil verwys nie.

lees verder
SKENKINGS